Facebook pixel

Hyvää elämää Sinulle Nuori!

Nuori terapia

Jatkuvan muutoksen ja kehittymisen vaatimus stressaa nuoria

Nuori voi tuntea itsensä epävarmaksi valinnan mahdollisuuksien ja vaatimusten runsauden äärellä.

 

”Minun sisällä on mykkyrä, sykkyrä, möykkyjen möykky. Minun pitäisi olla jotakin, mitä minä en ole. Kuka minä olen? Kuka? Kuka voi auttaa minua?”

Psykoterapeuttiopiskelija Riikka Vuoti sanoittaa näin monen tapaamansa nuoren mielessä kulkevaa ajatusvirtaa.

Nykypäivänä ihmisen tulisi sopeutua teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin aina vaan nopeammin ja nopeammin. Jatkuvan muutoksen ja kehittymisen vaatimus stressaa nuoria. Yhteiskunta, perhe tai uskonto eivät enää tarjoa ihmisille yhteistä arvo- ja normipohjaa, jonka varaan nuori voisi rakentaa elämäänsä. Nuori voi tuntea itsensä epävarmaksi valinnan mahdollisuuksien ja vaatimusten runsauden äärellä. On haastavaa löytää elämään pysyvyyden ja jatkuvuuden tunnetta.

Nuori

Kuka minä olen?

“Mistä meidän olisi hyvä tänään puhua?”

“En mä tiiä.”

Hiljaisuus.

“Se on vaikea kysymys.”

“Niin…mutta kun mua ahdistaa kun en tiiä opiskelenko edes oikeaa alaa…ahdistaa lähteä aamulla kouluun…en tiiä mikä mua oikeasti kiinnostaa…”

Tämä kuvitteellinen terapiakeskustelun alku on hyvin tavallinen nuorten kanssa. Nuori tarvitsee aikaa luottamuksen syntymiseen ja tilaa ilmaista myös epävarmuutta ja hukassa olemista.

Nuoren terapiassa on tärkeää lähteä liikkeelle rauhallisesti

Nuoren terapiassa on tärkeää lähteä liikkeelle rauhallisesti, suorastaan hitaasti. Kun luottamusta ja tilaa on, avautuu mahdollisuus muutokseen.

  • Löytyy yhteistyön sävel, kenties huumorinpilke – ja ajan kanssa, tutustumisen myötä myös luovuuden välke.
  • Rakentuu hiljalleen uskoa, että ehkä piiloa leikkinyt toivo voikin löytyä.
  • Voi alkaa pohtimaan asioita, joiden kenties haluaisikin olevan toisin.
  • Ja voi tarkastella asioita uudesta vinkkelistä.
  • Kantaa vastuuta ja tehdä muutosten eteen kovasti töitä.
  • Ihmetellä yhdessä ja vahvistaa nuoren kaikkia, niitä pienen pieniäkin, etenemisiä kohti hänen hyvää elämää.

Muutoksen mahdollisuus on olemassa. Aina.

Kun nuorten psykiatrisen hoidon saatavuus pitkittyy, moni apua tarvitseva nuori ajautuu yhä enemmän ahdistuksen, yksinäisyyden ja monenlaisten ongelmien syövereihin. Niin ei tarvitse olla, vaan tukea on saatavilla myös matalalla kynnyksellä. Usein on hyvä tarkastella terapiaa siitä näkökulmasta, että tarttuisikin sen mahdollisuuteen ennemmin aiemmin kuin myöhään.

Nuorta voi ohjata terapiaan vanhempi, läheinen, hoitava taho tai nuori itse. Terapiaan voi tulla myös lapsi tai koko perhe.

Mutta kuuletko? Uskallatko? Pitäisikö? Ottaakin yhteyttä. Kysyä tukea.

Riikka Vuoti tarjoaa Oulussa terapeuttista keskustelutukea nuorille. Hän kertoo osaamisestaan näin:

“Kokeneiden psykoterapeuttien rinnalla minä – psykoterapeuttiopiskelija – voin tarjota vahvan perhe-, lapsi- ja nuorisotyökokemuksen avuksesi. Ratkaisukeskeiset psykoterapiaopinnot tuovat työhöni uusimmat terapiamenetelmät ja tutkimustiedon ammattitaitoisilta kouluttajilta. Opintoihin kuuluu myös työnohjaus, joka varmistaa asiakkaitteni saaman avun laatua.

Tärkeintä onnistuvassa terapeuttisessa työskentelyssä on tutkimustenkin mukaan asiakkaan ja terapeutin välinen hyvä yhteistyö. Siispä palatakseni alun kysymykseen ”Kuka voi auttaa minua”, vastaan: Sinä olet itse tärkein auttajasi. Ja minä voin olla tukenasi, jos niin haluat.”


Riikka Vuoti

Psykoterapeuttiopiskelija,
Psykoterapiakeskus Kuuleva, Oulu

Riikan aikoja voit tiedustella tekstiviestillä puhelimella tai sähköpostilla.

050 4022307
riikka.vuoti@kuuleva.fi , www.kuuleva.fi


Kuulevasta saat oikeanlaista apua. Paikalle voi saapua oman elämänsä kanssa juuri sellaisena kuin sattuu sinä päivänä olemaan. Kuuleva – Aidosti kuulevaa psykoterapia palvelee sinua Oulussa, Kajaanissa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessä sekä etänä ympäri Suomen.