Facebook pixel

Tukijoukot

Kuuleva tukijoukot
Tukijoukkojen tehtävä on mahdollistaa terapeuttien työ.

Meillä kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin, tukijoukkonasi panostamme itsenäisen terapiatyön helppouteen ottamalla hallinnollisen vastuun niin järjestelmistä, markkinoinnnista, taloudesta, uusien lakisääteisten ohjeistusten seuraamisesta  asiakashankinnasta kuin viihtyisistä personoiduista työtiloistakin. Terapeuttina pääset keskittymään laadukkaaseen asiakastyöhön ja sinulla on aina joku, johon tuen tarpeessa ottaa yhteyttä.

Paavo Haataja

Toimitusjohtaja

Paavon tehtävänä on huolehtia koko yrityksen toiminnasta. Paavon erityisellä vastuulla on viranomaistoiminta. Hänen kanssaan voi keskustella työsuhdeasiaoihin ja Diariumiin liittyvistä asioista sekä soittaa milloin vain tarvittaessa.

Sirkka Makkonen, Psykoterapeutti, Kajaani

Sirkka Makkonen

Johtava psykoterapeutti

Sirkan tehtävänä on huolehtia terapiatyön sisältöön liittyvien asioiden sujumisesta Kuulevassa. Hänen kanssaan voi keskustella työtilanteista, työnohjauksesta, ammatillisen kehittymisen toiveista ja kouluttautumisesta.

Hugo Miskala

Hugo Miskala

Kehitysjohtaja

Hugon tehtävänä on huolehtia koko Kuulevan kehityksestä. Hugon erityisellä vastuulla on sisäinen viestintä ja uusien toimipaikkojen perustaminen. Hänen kanssaan voi keskustella workplaceen liittyvistä asioista, uusista ideoista ja toimintatapojen muutoksista.

Jarkko Venola, Konsultoiva psykiatri

Jarkko Venola

Konsultoiva psykiatri

Jarkon tehtävänä on konsultoida Kuulevan psykoterapeutteja lääketieteellisissä asioissa. Hänen kanssaan voi keskustella mm. lääkkeiden vaikutuksesta, asiakkaan voinnin muutoksista sekä uusista oireista ja niiden arvioinnista.

Kuuleva

Antti Malinen

IT-tuki

Antin tehtävänä on huolehtia tietoteknisestä puolesta. Antin kanssa voi keskustella tietokoneista, ohjelmistoista sekä niiden sujuvasta käytöstä.

kuuleva-profiili-senni-haataja

Senni Haataja

Taloushallinto ja laskutus

Sennin tehtävänä on huolehtia talouden toiminnasta sekä laskutuksesta asiakkaiden ja Kelan suuntaan. Hänen kanssaan on hyvä keskustella asiakastietojen muutoksista sekä erikoistapauksista laskutuksen suhteen.

Eila Haataja, Kuuleva

Eila Haataja

Palkat ja lomat

Eilan tehtävä on huolehtia palkoista ja lomista. Eilan kanssa on hyvä keskustella oikean suuruisista korvauksista sekä pitämättömistä lomista.