Facebook pixel

Miehet psykoterapiassa

Miehet psykoterapiassa

Psykoterapiaan hakeutumisen kynnys saattaa olla monelle korkea. Joku kokee avuntarpeen heikkoutena ja haluaa pärjätä itse, suomalaisella sisulla.

Stereotyyppisesti ajateltuna miehiin voidaan yhdistää kaksi ominaisuutta: vaikeaa pyytää apua ja vaikea puhua tunteista. Näiden kahden asian yhdistäminen eli avun pyytäminen omien tunteiden käsittelyyn voi tuntua monelle miehelle kovalta haasteelta. Monet miehet näkevät itsensä vahvoina ongelmanratkaisijatyyppeinä, mutta emotionaalisten ja henkisten ongelmien ilmaannuttua, niiden tukahduttaminen voi olla ensimmäinen reaktio. Psyykkinen terveys on kuitenkin yhtä tärkeä kuin fyysinen terveys. Kielteisten tunteiden käsittelemättä jättäminen voi ulottua kaikille elämän osa-alueille ja sillä voi olla suuri vaikutus. Oli psykoterapiaan hakeutumisen syy sitten mikä tahansa, niin itsetuntemuksen kasvattaminen ja elämän pohtiminen voi olla paikallaan jokaiselle meistä. 

Oli psykoterapiaan hakeutumisen syy sitten mikä tahansa, niin itsetuntemuksen kasvattaminen ja elämän pohtiminen voi olla paikallaan jokaiselle meistä. 

Psykoterapian kävijäkunta muodostuu edelleen suurimmaksi osaksi naisista. Miesten määrä psykoterapiassa on kuitenkin lisääntynyt ja päädyimmekin psykoterapeuttimme Päivi Rantasen kanssa keskustelemaan aiheesta, sillä häneltä löytyy paljon kokemusta miesten kanssa työskentelystä. Päivi on työskennellyt pitkään päihdetyössä sosiaaliterapeuttina ennen kuin siirtyi psykoterapeutin tehtäviin. Päihdepuolella hänen asiakkaista suurin osa oli miehiä. Päivi osallistui myös näihin aikoihin rattijuopumusprojektiin, jossa kehitettiin hoitoonohjausta rattijuopuneille. Tätä kautta hän alkoi perehtymään tyypillisiin ongelmiin miesten elämässä, kuten esimerkiksi tunnesäätely ongelmiin ja impulssikontrollin vaikeuksiin. Päivi on myös osallistunut sukupuolentutkimukseen, jossa tutkittiin tyypillisiä miehen elämään liittyviä aiheita.  

Miehet psykoterapiassa

Päivin siirryttyä psykoterapeutiksi, hän huomasi miesten kamppailevan samankaltaisten ongelmien kanssa kuin hänen edellisessä työssään eli tunnesäätelyn ongelmien kanssa. Tunnesäätely ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi “pinnan palamisena”, masentuneisuutena, hermostuneisuutena ja kärttyisyytenä. Tunnesäätelyn vaikeuksista puhutaan silloin, kun tunteet vaihtelevat merkittävästi, siihen liittyy pitkään jatkunutta tuskallista sävyä ja tunteiden vaihtelevuuden piirre on korostunut. Voimakkaat, usein tai pitkään esiintyvät tunteet, kuten suru, viha ja pelko, sekä erilaiset olotilat, kuten ahdistus ja kiputilat, voivat heikentää elämänlaatua ja toimintakykyä sekä tuottaa kärsimystä. Psykoterapiassa käyvillä miehillä saattaa myös usein olla käsittelemättömiä traumoja, kuten koulukiusaamistaustaa. Yli 30 vuoden työkokemuksella Päivi kertoo, että on ollut positiivista huomata miten miehet hakevat rohkeammin apua mielenterveysongelmiin tänä päivänä.  

On positiivista huomata miten miehet hakevat rohkeammin apua mielenterveysongelmiin tänä päivänä.  

“Tunnesäätely ongelmiin voidaan käyttää esimerkiksi mindfulness harjoituksia eli läsnäoloharjoituksia”, kertoo Päivi. Hän on huomannut, että monella miehellä löytyy hyviä suomalaisia mindfulness-keinoja käytöstä, kuten: 

  • saunominen 
  • pilkkiminen 
  •  nuotion äärellä istuminen 
  •  musiikin kuuntelu 
  •  luonnossa liikkuminen. 

Nämä ovat erinomaisia keinoja tunnesäätelyyn sekä auttaa monella rauhoittumisessa. Mikä parasta, nämä keinot tulevat luonnostaan eivätkä tunnu väkinäiseltä tai epämukavalta. Tästä puuttuu kuitenkin monen kohdalla syvällisempi omien tuntemusten sekä ajatusten tunnistaminen ja tunteista puhuminen.  Psykoterapiassa perehdytään juuri niihin omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen sekä niistä puhumiseen.  Myös kehon viestejä opetellaan kuulemaan. 

Päivi on huomannut, että monilla miehillä on vaativuutta eli he ovat hyvin suorituskeskeisiä. Vaativa persoonallisuus voi näkyä vaativuutena niin itseä kuin toisia kohtaan. Säännöistä on pidettävä kiinni  ja kaiken olisi parasta olla koko ajan täydellisesti kontrollissa.  “Pyrin istunnoillani auttamaan miehiä löytämään rentoa jämäkkyyttä eli  omien näkemysten esille tuontia rennosti ilman että pinna palaa tai on tuppisuuna”, kertoo Päivi. 

Pyrin istunnoillani auttamaan miehiä löytämään rentoa jämäkkyyttä eli  omien näkemysten esille tuontia rennosti ilman että pinna palaa tai on tuppisuuna

Viimeisimpänä Päivi haluaa mainita huumorin merkityksestä. Miehet käsittelevät ongelmiaan usein huumorin avulla. Voidaan ajatella, että huumorilla yritetään peitellä tunteita ja ahdistusta, mutta sen avulla voidaan katsoa asioita  myös uusista näkökulmista. Vanha uskomus puhumattomasta miehestä ei siis enää pidä paikkaansa, vaan miehet hallitsevat tunnepuheen yhä paremmin.


Psykoterapeutti Tampere
Psykoterapeutti Tampere

Päivi Rantanen

Psykoterapeutti
Psykoterapiakeskus Kuuleva, Tampere
Päivin vapaita-aikoja voit tiedustella sähköpostitse.
paivi.rantanen@kuuleva.fi, www.kuuleva.fi


Kuulevasta saat oikeanlaista apua. Paikalle voi saapua oman elämänsä kanssa juuri sellaisena kuin sattuu sinä päivänä olemaan. Kuuleva – Aidosti kuuleva psykoterapia palvelee sinua Oulussa, Kajaanissa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessä sekä etänä ympäri Suomen.