Facebook pixel

Perheterapia

Perheterapia
IHMISEN MIELI RAKENTUU VUOROVAIKUTUKSESSA TOISTEN KANSSA. PERHETERAPIA KÄSITTELEE PERHEEN VUOROVAIKUTUSTA YHDESSÄ USEAMMAN PERHEENJÄSENEN KANSSA.

Perheterapia on vaihtelevasti esillä ja työskentelyn kohteina perheen elämän nykyhetki, historia ja tulevaisuus.

Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla yhden perheenjäsenen sairaus tai psyykkinen häiriö. Silloin terapiassa etsitään yhdessä voimavaroja tämän perheenjäsenen hyvinvoinnin parantamiseen ja koko perheen hyvään vuorovaikutukseen.

Perheterapiaan voi hakeutua myös vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvien huolten vuoksi. Silloin terapiassa tutkitaan yhdessä vanhempien ja lasten välisiä kiintymyssuhteita, harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja perheenjäsenten erilaisten tarpeiden huomioon ottamista. Perheterapiassa työskennellään myös parisuhteen ilmiöiden kanssa. Kun parisuhteen ongelmat ovat syynä terapiaan hakeutumiselle, voidaan puhua myös pariterapiasta.

Tarjoamme itse maksaville asiakkaille tai KELA:n maksusitoumuksen saaneille aikuisille, nuorille ja lapsille yksilö-, pari ja perheterapiaa. Parisuhteen ongelmissa voitte tulla vastaanotollemme joko pariskuntana tai yksin. Teemme myös kotikäyntejä.

Perheterapiaa on tarjolla: Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Joensuu