Facebook pixel

Lyhytterapia

Lyhytterapia yrityksille
Lyhytterapia auttaa asiakasta elämäntilannekriisien yli, lisää asiakkaan itseymmärrystä ja kehittää hänen ongelmanratkaisutaitojaan,auttaa tunteiden säätelyssä sekä tuottaa käyttäytymismuutoksia ongelmien käsittelyn tueksi.

Lyhytterapia on 1-10 kerran aikarajoitettu terapiamuoto, joka keskittyy asiakkaan ongelman tai oireen ratkaisuun tai lieventämiseen.

Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan tilanne ja asetetaan työskentelylle tavoite. Viidennellä käynnillä tehdään väliarviointi ja sovitaan mahdollisesta seuraavasta viidestä käynnistä.

Mahdollisia teemoja: voimavarat ja jaksaminen, työhyvinvointi organisaatiomuutoksessa, innostus ja motivaatio, tunteiden käsittely, kuormitus ja stressi, ylisuoriutuminen ja paineet työssä, esimiestyön haasteet. Tutkimuksissa lyhytterapia on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi erityisesti masennuksen hoidossa.