Facebook pixel

Työnohjaus

Koulutukset
Työnohjaus on oman työn ja työroolin tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu yhdessä työnohjaajan kanssa. Työohjauksessa käsiteltävät teemat määräytyvät työnohjausasiakkaan tai ryhmän omista tarpeista. Työnohjaaja pitää huolen siitä, että asiakkaan tai ryhmän kannalta kaikki tärkeät asiat tulevat työnohjausjakson aikana käsitellyiksi. Vuorovaikutusprosessissa voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen.

Työnohjauksen tavoitteena on edistää ohjattavien ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia, työroolin selkeyttämistä sekä yhteisen käsityksen vahvistumista työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Työnohjauksessa keskitytään käsittelemään ohjattavalle ajankohtaisia tai haastavia asioita, joissa hän tarvitsee tai kokee tarvitsevansa toimintatavan selkeyttämistä ja tätä kautta parannetaan valmiuksia vastata työelämän haasteisiin ja muutostilanteisiin.

Asiakkaamme voi valita ohjaajistamme heidän työnohjaustarpeeseensa sopivalla työskentelyotteella työnohjausta tekevän ja sopivan substanssiammattiosaamistaustan omaavan työnohjaajan.

Toteutamme työnohjauksia yksilötyönohjauksina ja ryhmätyönohjauksena työyhteisöille, tiimeille ja ammattiryhmittäin sekä johdon ja esimiesten työnohjauksia. Ryhmäistunnon kesto on yleensä 90 minuuttia ja yksilöohjauksen 60 – 90 minuuttia

Työnohjaajamme työskentelevät tarvittaessa myös etäyhteyksien välityksellä.

Työnohjausta tarjoavat terapeuttimme löydät alla olevasta napista tai terapeutin kuvan kohdalla näkyvistä nimikkeistä 

Coaching

Coaching-palveluamme käyttävät eniten yritykset avainhenkilöidensä ja esimiestensä tavoitteellisen kehittymisen tueksi. Coaching auttaa yksittäisiä henkilöitä ja ryhmiä kehittymään ja toimimaan tavoitteellisesti asetettujen tavoitteiden suuntaan. Aloitusvaiheessa laaditaan tavoitteet yhdessä asiakkaan (tai asiakkaan ja hänen esimiehensä) kanssa ja tehdään suunnitelma coachingin laajuudesta ja intensiteetistä. Tyypillisesti coaching-prosessit ovat kestoltaan työnohjausprosesseja lyhyempiä, jolloin coaching-tapaamiskertoja on esimerkiksi 3 – 10.

Coaching sopii hyvin mm. työelämän, yksityiselämän tai työuran muutostilanteissa (muutoscoaching, uracoaching, työhyvinvointia tukeva coaching) tai tilanteissa, joissa halutaan kehittää omaa esimiestyötä tai omia toimintatapoja vastaamaan paremmin työn tai muun elämän ajankohtaisia haasteita ja tarpeita.