Facebook pixel

Asiakkaan näköistä terapiaa

Masennus

Mutkatonta toimintaa ja asiakkaan näköistä terapiaa

Jokainen terapiaan saapuva ihminen on tervetullut, ja hänen hyvinvoinnistaan ollaan aidosti kiinnostuneita. Kuulevassa eletään tavallista elämää ja puhutaan tavallista kieltä. Kuulevan toiminta perustuu paitsi eettiseen ja korkeatasoiseen terapiatyöhön, myös toiminnan mutkattomuuteen ja helposti lähestyttävyyteen.

Kuulevassa terapia muovataan asiakkaan näköiseksi. Paikalle voi saapua oman elämänsä kanssa juuri sellaisena, kuin sattuu sinä päivänä olemaan.

Tilanteeseen sopivin terapeutti – asiakkaan näköistä terapiaa

Terapian alkuvaiheessa on mahdollisuuksien mukaan hyvä jutella tarpeistaan parin eri terapeutin kanssa, jolloin valinnan voi tehdä muutenkin kuin nettitietojen perusteella. Ensimmäiset tapaamiset ovat tunnustelua puolin ja toisin, kun selvitellään odotuksia ja peilataan terapeutin työskentelytapoja omaan tilanteeseen. Yleensä nähdään melko nopeasti, löytyykö yhteistä säveltä vai ei. Kun henkilökemiat, työskentelytavat ja terapiamuoto tuntuvat itselle sopivilta, tuntuu aloittaminen hyvältä.

Jokainen asiakas ja elämäntilanne on erilainen ja edellyttää erilaisia lähestymistapoja – jollekin toimii kognitiivinen psykoterapia, kun taas toinen saattaa hyötyä enemmän ratkaisukeskeisestä terapiasta. Tärkeintä on löytää sinulle sopivin yhdistelmä.

Kuulevan hyvä puoli on se, että meillä on useita terapeutteja ja heillä erilaisia työskentelytapoja. Meillä terapeutit tuntevat toistensa tyylit ja tavat, jolloin osaamme tarvittaessa ohjata asiakkaan sopivimmalle terapeutille.

Ajanvaraus ja kotikäynnit

Jos valitulla terapeutilla sattuu olemaan vapaita aikoja, niin terapiaan voi päästä nopeallakin varoitusajalla. Toki asiakaskunnan vakiintuessa terapeutin kalenteri täyttyy nopeasti, jolloin aikoja voi joutua lykkäämään hieman pidemmälle. Terapeuttiemme kautta saat neuvoja ja autamme sinua löytämään sopivan terapeutin mahdollisimman nopeasti.

Terapiatapaamiset tapahtuvat pääosin vastaanotolla, mutta kotikäynnitkin ovat mahdollisia. Perheterapiaa Kela voi myöntää myös kotona tapahtuvana. Muulloinkin terapeutin kanssa voi keskustella kotikäyntimahdollisuudesta. Esimerkiksi iäkkäämpien ihmisten kohdalla voi olla järkevää järjestää kotikäyntejä, mikäli asiakkaan on vaikeaa liikkua kodin ulkopuolella. Kokonaan itse terapiansa maksaville kotikäynnit nostavat hiukan tapaamisten hintaa.

Kuulevaan saapuminen

Kuulevaan on helppo tulla. Aikataulullisesti terapiassa käyminen on selkeää ja tarkkaa, ja sovituista kellonajoista pidetään kiinni. Tämä tarkoittaa sitä, että odotushuoneessa ei tarvitse odotella kauaa ja paikalle voi saapua hetkeä ennen omaa aikaansa. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita vaan terapeutit hakevat asiakkaansa odotustilasta.

Yksilöterapia kestää yleensä 45 minuuttia kerrallaan. Perheterapian kesto on tunnista 1,5 tuntiin.

Terapian kesto, muutokset ja keskeytykset

Jos asiakas haluaa vaihtaa varaamansa ajan, tulee hänen olla yhteydessä terapeuttiinsa. Muutoksista tulee aina sopia terapeutin kanssa ajoissa, ja peruutuskäytäntöihin on hyvä tutustua jo terapiajakson alkuvaiheessa.

Terapeutin ja asiakkaan hoitosuhteen pituus riippuu täysin tilanteesta. Akuuteissa elämänkriisitilanteissa 3-10 kertaa voi olla ihan riittävä terapiajakso ajatusten selventämiseksi, mutta tavallisin hoitosuhteen pituus on yhdestä kolmeen vuotta. Kelan päätös terapiasta annetaan vuodeksi kerrallaan ja sitä voidaan jatkaa kolmeen vuoteen asti.

Terapiassa käyminen ei ole pakollista, joten asiakas voi halutessaan keskeyttää terapiajakson milloin tahansa. Ennen lopettamista kannattaa kuitenkin jutella asiasta terapeutin kanssa, sillä joskus lopettamisen puheeksi ottaminen voi ratkaista tilanteen ja hoitoa voidaankin päästä jatkamaan. Lopettamisajatuksen pohtiminen yhdessä terapeutin kanssa voi auttaa asiakasta tunnistamaan ja ilmaisemaan toiveitaan selkeämmin tai terapeuttia kuulemaan herkemmin asiakkaansa sen hetken tarpeita.

Asiakkaiden hyvinvointi edellä

Kuulevan toimintaa ohjaa joustavat mahdollisuudet mukauttaa toimintaa asiakkaiden tarpeiden näköiseksi. Koska Kuulevan taustalla toimii pitkän linjan terapia- ja koulutusalanosaaja, Koulutusavain Oy, tekemisessä heijastuu vankka osaaminen.

Meillä on kokemusta nimen omaan ihmisten kanssa tehtävistä töistä, joihin lukeutuvat terapiatyön lisäksi koulutus, rekrytointi ja työnohjaus. Tälle pohjalle rakennettu Kuuleva perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja hyvinvointiin.

Artikkelia varten on haastateltu Sirkka Makkosta, joka on työskennellyt Kuulevan taustalla toimivassa Koulutusavaimessa vuodesta 2013. Makkonen toimii psykoterapeuttina ja työskentelee paljon erityisesti perheiden kanssa. Lisäksi hän tekee työnohjausta.


Kuuleva – Aidosti kuuntelevaa psykoterapia palvelee sinua Oulussa, Kajaanissa, Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä.

Kuulevasta saat oikeanlaista apua. Terapia muokataan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Paikalle voi saapua oman elämänsä kanssa juuri sellaisena kuin sattuu sinä päivänä olemaan.

Oulu, Kajaani, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä

www.kuuleva.fi