Facebook pixel



Kuule ja tule kuulluksi

Löydä kanssamme tasapainoisempi suhde elämään.


Kuuleva meistä
USKOMME SIIHEN, ETTÄ HYVINVOINTI ALKAA AINA ITSESTÄ JA ASIOIDEN AIDOSTA KOHTAAMISESTA. JOTTA VOI AUTTAA MUITA, ON ITSE VOITAVA HYVIN. JUURI SIKSI OLEMME TEKEMÄSSÄ KUULEVASTA SUOMEN PARASTA JA LÄMMINHENKISINTÄ TERAPiaHTEISÖÄ, JOSSA AITO VÄLITTÄMINEN TOTEUTUU NIIN SISÄISESTI KUIN ULKOISESTI.

Me Kuulevassa haluamme edistää mielen hyvinvointia, siksi meillä myös terapeutit tulevat aidosti kuulluiksi ja kohdatuiksi. Liian moni terapeutti jää yksin ja kipuilee asiakastyön ja yrittäjyyden ristiaallokossa, mutta me haluamme tehdä tähän muutoksen. Olemme luoneet puitteet, jossa psykoterapeutit voivat keskittyä olennaiseen: laadukkaaseen asiakastyöhön, oman osaamisen kehittämiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Perheyhtiönä meillä pidetään huolta siitä, että selviämme kaikesta yhdessä. Tiedämme mistä puhumme, koska meillä on yli 25 vuoden käytännön kokemus työelämävalmennuksista, työyhteisöjen johtamisesta ja kehittämisestä. Siksi meidän joukkoomme sopivat persoonat, jotka motivoituvat ammatillisesta kehittymisestä, läsnäolevasta asiakastyöstä sekä vapauden ja vastuun tunteesta.

Tavoitteemme on olla Suomen paras ja lämminhenkisin terapiayhteisö, jonka avulla tarjoamme tukea psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen lämminhenkisellä ja aidosti kuuntelevalla otteella. Tehtävämme on auttaa löytämään tasa-painoisempi suhde elämään edistämällä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia sekä mielenterveyttä ja auttaa heitä säilyttämään toimijuus omassa elämässään.

Arvomme

Tasa-arvoisuus

Ihmisten tasa-arvoinen kohtaaminen ja kunnioitus ihmisarvoja kohtaan. Toimiminen arjen tilanteissa toisia kunnioittaen.

Jatkuva kehittyminen

Kehittyminen ihmisenä, työntekijänä ja yrityksenä. Keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden hyväksyminen mahdollistaa kehityksen.

Yksilöllisyys

Oman ajankäytön suunnittelu ja vapaus tehdä työtänsä itseään toteuttaen. Tukeva yhteisö, jossa saa olla oma itsensä. Ihmisten yksilöllinen kohtaaminen.

Vastuullista välittämistä

Valvonta

Kuuleva Oy on Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon palveluiden yksityinen tuottaja. ( http://www.valvira.fi/)

Yrityksen omavalvontatyötä johtaa terveydenhuollon palveluista vastaavat johtajat. Omavalvonnasta huolehditaan tilojen, laitteiden, välineiden ja tietojärjestelmien hyvällä ylläpidolla ja huollolla, henkilökunnan ylläpidettävällä ohjeistuksella ja säännöllisellä koulutuksella, asiakkailta kerätyn palautteen avulla sekä omavalvontatyön vastuuhenkilöiden jatkuvalla seurannalla sekä kehittämistyöllä.

Tietosuoja

Tietosuojavastaavana toimii Heidi Ilmonen. Heidiin saa yhteyttä sähköpostiosoitteella: tietosuojavastaava@kuuleva.fi 

Tarkempia tietoja Kuulevan henkilötietojen käytön periaatteista löydät alla olevista rekisteri- ja tietosuojalomakkeista.

Potilas-ja-asiakasrekisteriseloste

Rekisteritietolomake

Terapiasopimus

Tietoturva

Kuulevan käyttämä potilastietojärjestelmä Diarium on A-luokan tietojärjestelmä, jolle ulkopuolisen tietoturvasertifioinnin on tehnyt KPMG IT Sertifiointi Oy. Kuulevan käyttämässä potilastietojärjestelmässä terapeutti on yhteydessä palvelimelle vahvasti salatun verkkoyhteyden kautta. Kaikki tietoliikenne verkkoselaimen ja palvelimen välillä salataan samalla tekniikalla, joka on käytössä mm. verkkopankeissa. Kuuleva on valinnut Diariumin potilastietojärjestelmänsä toimittajakseen juuri siksi, että heillä on kokemusta turvallisen potilastietojärjestelmän rakentamisesta. Diariumilla työskentelee yli 100 ohjelmistokehityksen ammattilaista, jotka pitävät huolta siitä, että ohjelmisto on turvallinen.

Potilastietojärjestelmän palvelinsali sijaitsee Suomessa. Pääsy sinne sekä palvelimille on vain rajatuilla, palveluntarjoajan nimeämillä henkilöillä. Palvelinlaitteiden suojauksesta, tietoturvasta ja päivityksistä myös pidetään jatkuvasti huolta.

Me Kuulevassa tarkastamme tietoturva-asioita säännöllisesti ja hyödynnämme tietoturvan kehittämisessä alan osaajia.

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi. Tiedottamis- ja neuvontatehtävien ohella potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu lain mukaan avustaminen muistutuksen tekemisessä. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Kuulevan potilasasiamiehenä toimii Eila Haataja (eila.haataja@koulutusavain.fi)