Facebook pixel

Kuule ja tule kuulluksi

Löydä kanssamme tasapainoisempi suhde elämään.


Kuuleva meistä
USKOMME SIIHEN, ETTÄ HYVINVOINTI ALKAA AINA ITSESTÄ JA ASIOIDEN AIDOSTA KOHTAAMISESTA. JOTTA VOI AUTTAA MUITA, ON ITSE VOITAVA HYVIN. JUURI SIKSI OLEMME TEKEMÄSSÄ KUULEVASTA SUOMEN PARASTA JA LÄMMINHENKISINTÄ TERAPiaHTEISÖÄ, JOSSA AITO VÄLITTÄMINEN TOTEUTUU NIIN SISÄISESTI KUIN ULKOISESTI.

Me Kuulevassa haluamme edistää mielen hyvinvointia, siksi meillä myös terapeutit tulevat aidosti kuulluiksi ja kohdatuiksi. Liian moni terapeutti jää yksin ja kipuilee asiakastyön ja yrittäjyyden ristiaallokossa, mutta me haluamme tehdä tähän muutoksen. Olemme luoneet puitteet, jossa psykoterapeutit voivat keskittyä olennaiseen: laadukkaaseen asiakastyöhön, oman osaamisen kehittämiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Perheyhtiönä meillä pidetään huolta siitä, että selviämme kaikesta yhdessä. Tiedämme mistä puhumme, koska meillä on yli 25 vuoden käytännön kokemus työelämävalmennuksista, työyhteisöjen johtamisesta ja kehittämisestä. Siksi meidän joukkoomme sopivat persoonat, jotka motivoituvat ammatillisesta kehittymisestä, läsnäolevasta asiakastyöstä sekä vapauden ja vastuun tunteesta.

Tavoitteemme on olla Suomen paras ja lämminhenkisin terapiayhteisö, jonka avulla tarjoamme tukea psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen lämminhenkisellä ja aidosti kuuntelevalla otteella. Tehtävämme on auttaa löytämään tasa-painoisempi suhde elämään edistämällä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia sekä mielenterveyttä ja auttaa heitä säilyttämään toimijuus omassa elämässään.

Arvomme

Tasa-arvoisuus

Ihmisten tasa-arvoinen kohtaaminen ja kunnioitus ihmisarvoja kohtaan. Toimiminen arjen tilanteissa toisia kunnioittaen.

Jatkuva kehittyminen

Kehittyminen ihmisenä, työntekijänä ja yrityksenä. Keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden hyväksyminen mahdollistaa kehityksen.

Yksilöllisyys

Oman ajankäytön suunnittelu ja vapaus tehdä työtänsä itseään toteuttaen. Tukeva yhteisö, jossa saa olla oma itsensä. Ihmisten yksilöllinen kohtaaminen.

Vastuullista välittämistä

Valvonta

Kuuleva Oy on Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon palveluiden yksityinen tuottaja. ( http://www.valvira.fi/)

Yrityksen omavalvontatyötä johtaa terveydenhuollon palveluista vastaavat johtajat. Omavalvonnasta huolehditaan tilojen, laitteiden, välineiden ja tietojärjestelmien hyvällä ylläpidolla ja huollolla, henkilökunnan ylläpidettävällä ohjeistuksella ja säännöllisellä koulutuksella, asiakkailta kerätyn palautteen avulla sekä omavalvontatyön vastuuhenkilöiden jatkuvalla seurannalla sekä kehittämistyöllä.

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi. Tiedottamis- ja neuvontatehtävien ohella potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu lain mukaan avustaminen muistutuksen tekemisessä. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Kuulevan potilasasiamiehenä toimii Eila Haataja (eila.haataja@koulutusavain.fi)