Facebook pixel

Ajankohtaista: tietoturva Kuulevassa

Mediassa on uutisoitu, että suureen psykoterapia-alan yritykseen on kohdistunut tietomurto ja potilastietoja on päässyt ulkopuolisen käsiin. Tietomurron kohteeksi joutunut potilastietojärjestelmä ei kuitenkaan ole sama järjestelmä, jota Kuulevassa käytetään. Kuulevan asiakastiedot ovat edelleen turvattuja. Tässä kerromme hieman yleistietoja tietoturvastamme.

Tietoturvatilanne Kuulevassa

Kuulevan käyttämä potilastietojärjestelmä Diarium on A-luokan tietojärjestelmä, jolle ulkopuolisen tietoturvasertifioinnin on tehnyt KPMG IT Sertifiointi Oy. Kuulevan käyttämässä potilastietojärjestelmässä terapeutti on yhteydessä palvelimelle vahvasti salatun verkkoyhteyden kautta. Kaikki tietoliikenne verkkoselaimen ja palvelimen välillä salataan samalla tekniikalla, joka on käytössä mm. verkkopankeissa. Kuuleva on valinnut Diariumin potilastietojärjestelmänsä toimittajakseen juuri siksi, että heillä on kokemusta turvallisen potilastietojärjestelmän rakentamisesta. Diariumilla työskentelee yli 100 ohjelmistokehityksen ammattilaista, jotka pitävät huolta siitä, että ohjelmisto on turvallinen.

Potilastietojärjestelmän palvelinsali sijaitsee Suomessa. Pääsy sinne sekä palvelimille on vain rajatuilla, palveluntarjoajan nimeämillä henkilöillä. Palvelinlaitteiden suojauksesta, tietoturvasta ja päivityksistä myös pidetään jatkuvasti huolta.

Me Kuulevassa tarkastamme tietoturva-asioita säännöllisesti ja hyödynnämme tietoturvan kehittämisessä alan osaajia.