Facebook pixel

Huumori on vertaistukea parhaimmillaan

Masennus

Huumorista kipeiden asioiden pureskeluun – vertaistuen merkitys psykoterapeutille

Huominen työpäivä innostaa jo etukäteen, sillä tulossa on työnohjauspäivä ulkoilmassa kävellen. Asiakkaan kanssa ulkona pidettävät työnohjaukset ovat Sirkka Makkoselle uusi ja mielenkiintoinen tapa tehdä töitä. Ajatus lähti sisäilmaongelmista ja haukottelevista istujista.

Ajattelin, että miksi emme menisi ulos. Ajatuskin kulkee liikkuessa aivan eri tavalla kuin istuskellessa.

Koulutusavaimen pitkäaikainen psykoterapeutti ja sosiaalityöntekijä Sirkka Makkonen arvostaa työssään monipuolisuutta, ihmisläheisyyttä ja hyvää työyhteisöä, jossa osataan antaa ja pyytää apua ja jossa kiitos on osa arkipäivää.

Keskustelimme Makkosen kanssaan terapeutin työn iloista, haasteista ja etenkin työkavereiden vertaistuen tärkeydestä.

Palautetta, jolla on väliä

Arkisten asiakaskäyntien ajomatkat tulevat Makkoselle mieleen, kun hän miettii konkreettisia esimerkkejä työkavereiden tärkeydestä. Matkalla kollegan kanssa paitsi suunnitellaan päivän ohjelmaa ja työskentelytapoja, myös pureskellaan työn aiheuttamia ilon, turhautumisen tai ahdistuksen tunteita. Työkaverilta saatu palaute hyvin hoidetusta tilanteesta on palkitsevaa.

Myös johdon palautteella on iso merkitys. Makkonen muistaa vielä vuosien jälkeen esimiehen sanat, kun tämä kiitti työporukkaa ja sanoi jokaisen tehneen riittävästi töitä. “Kerroin tästä työtaakan ja kiireen alla painiskeleville tutuilleni, jotka eivät olleet uskoa korviaan – kiitetäänkö jossain työpaikassa, että olette tehneet tarpeeksi!”

Riittämättömyyden tunne ja kiitoksen puute ovat surullisen yleisiä tunteita, joten positiivista palautetta arvostava työkulttuuri ilahduttaa. “Koulutusavaimella töitä tehdään paljon, mutta positiivisessa hengessä. Siitä ei luoda kielteistä painetta”, Makkonen lisää.

Ihminen ei ole palapeli, jonka voi koota valmiiksi

Terapeutin työn keskiössä on ihmiselämä iloineen ja suruineen. Kaikessa kiehtovuudessaan työssä näkee paitsi onnistumisia ja positiivisia muutoksia, myös elämän tummempia ja synkempiä puolia: terapeuttia kun tarvitaan harvemmin silloin, kun asiat ovat hyvin.

Kollegoiden kanssa asioiden purkaminen on yksi tärkeimpiä työkaluja vaikeiden asioiden käsittelemiseksi. “Joskus asiakastapaamiset saavat miettimään samoja asioita oman elämän kannalta”, Makkonen kertoo.

Rankkojen teemojen käsittelemisen lisäksi yksi terapiatyölle ominaisista haasteista on se, että asiat eivät tunnu tulevan valmiiksi. Samat ongelmat toistuvat vuodesta toiseen. Ihmiselämää ei voi laittaa markkinointiprojektin tavoin palasiksi ja saada sitä lopuksi pakettiin. Kyseessä on elämänmittainen matka täynnä askelia eteen, taakse ja sivuille. Realistiset tavoitteet ja pienten, positiivisten muutosten huomiointi auttavat – työyhteisön vertaistuesta puhumattakaan. “Kyllä positiivisia muutoksia ja ilon hetkiäkin näkee, erityisesti perheterapiassa”, Makkonen iloitsee.

Huumori on vertaistukea parhaimmillaan

Koulutusavaimella työskentelee tällä hetkellä Makkosen lisäksi vakituisesti muutamia terapeutteja muiden kollegoiden ollessa enimmäkseen kouluttajia. Tästä syystä terapiatyö nousee harvemmin puheeksi työkavereiden kanssa. Makkonen pohtii, että jos toimistolla olisi useampi samanlaista työtä tekevä psykoterapeutti, voisi työpäivän aikana vaihtaa ajatuksia. Juuri tähän Kuulevan terapeuttiperhettä rakentaessa pyritään.

Huumoria, jota vain toinen terapeutti ymmärtää

Rankka työ, rankat huvit -sanonta tunnetaan fyysisesti rankoilta aloilta, mutta henkinen terveys ja mielen ongelmat voivat todellisuudessa olla vähintäänkin yhtä hurjia. Siksi ei yllätä, että terapeuttien keskuudessa viljellään rankkaakin huumoria.

Helpottaa, kun voi yhdessä nauraa.

Makkonen muistuttaa, ettei terapeutti voi laukoa alaansa liittyvää huumoria missä tahansa. Ainoa paikka sille on kollegan seurassa – väärinkäsitysten vaara on muutoin liian suuri. Kyseessä on herkkiä ihmiselämän asioita, joista ei tavallisesti lasketa leikkiä. Työasioiden purkamisen yhteydessä pilkettä kuitenkin tarvitaan ja työkavereiden kanssa asioita voi käsitellä huumorin keinoin. Sen jälkeen asiakas on taas helpompi kohdata kiinnostuneena ja ystävällisesti.

Vastuuta, vapautta ja vaihtelua

Työn monipuolisuus on asia, josta Makkonen ei vielä opiskeluvaiheessa osannut haaveilla. Moni opiskelija tai alasta tietämätön ajattelee, että psykoterapeutin työ on ainoastaan asiakkaan kanssa kahdestaan keskustelemista. Vaihtelua kaipaaville monipuolisuutta on kuitenkin tarjolla runsaasti.

Kuulevassa terapeutilla on mahdollisuus tehdä oman mielenkiintonsa mukaisesti muitakin kuin psykoterapiaan liittyviä töitä. Makkonen tekee terapiatyön lisäksi esimerkiksi työnohjausta. Se on yksi mahdollisuuksista, joilla Kuulevan psykoterapeutit voivat maustaa työvalikoimaansa. Makkonen pitää työpaikan kulttuurista sen vapauden ja vastuun antamisen vuoksi: työssä voi lähteä tekemään erilaisia koulutuksia ja kehittämishankkeita oman osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta.

Toisaalta yksi Kuulevan parhaita puolia on mahdollisuus keskittyä ydintyöhön, siis siihen terapeutin työhön mihin on kouluttautunut. Makkonen on jo hieman tutustunut uuteen Kuulevaan tulevaan järjestelmään, jolla on tarkoitus helpottaa ajanvarausta ja vähentää paperitöihin tuhrautuvaa aikaa.

Koska järjestelmä ei ole vielä käytössä, on uutta systeemiä vaikea arvioida ennakkoon. Hän kuitenkin toteaa, että terapeuttien työssä paperityöt työllistävät paljon.

Kollegani, joka toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana, tekee paljon laskuja erityisesti kuunvaihteessa. Näyttää siltä, että hänellä kuluu vapaa-aikaa melkoinen siivu työhön, josta ei niin paljon pidä, ja johon ei ole kouluttautunut. Siinä mielessä paperihommien järkeistäminen ja uusi systeemi voi olla isokin helpotus.

Sirkka Makkonen on työskennellyt Koulutusavaimella kokoaikaisesti jo vuodesta 2013. Sitä ennen hän teki Koulutusavaimelle osa-aikaisia töitä yli viiden vuoden ajan. Kuuleva on Koulutusavain Oy:n aputoiminimin. Makkonen toimii psykoterapeuttina ja työskentelee paljon erityisesti perheiden kanssa. Lisäksi hän tekee työnohjausta.


Kuuleva – Aidosti kuuntelevaa psykoterapia palvelee sinua Oulussa, Kajaanissa, Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä.

Kuulevasta saat oikeanlaista apua. Terapia muokataan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Paikalle voi saapua oman elämänsä kanssa juuri sellaisena kuin sattuu sinä päivänä olemaan.

Oulu, Kajaani, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä

www.kuuleva.fi