Facebook pixel

Psykoterapia ja muut palvelut

Tukea psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen.


menetys

Milloin psykoterapiaan?

PSYKOTERAPIAAN KANNATTAA HAKEUTUA, JOS JOKU PSYYKKINEN OIRE HAITTAA TOISTUVASTI ELÄMÄÄSI. PSYKOTERAPEUTIN VASTAANOTOLLE VOI HAKEUTUA, VAIKKEI OLISI VARSINAISTA MIELENTERVEYSONGELMAA. MONI KÄYKIN PSYKOTERAPIASSA KEHITTYMÄSSÄ, TUTUSTUMASSA ITSEENSÄ TAI VAIN PUHUMASSA TERAPEUTILLE HUOLISTAAN JA ELÄMÄNTILANTEESTAAN.

Oireita voivat olla esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus, pelot ja vaikeudet vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Jos oireet ovat pitkäaikaisia tai luonteeltaan toistuvia, psykoterapia on usein sopiva vaihtoehto. Psykoterapia voi olla yksilö-, pari-, ryhmä- tai perhepsykoterapiaa tai näiden yhdistelmä.

Erilaisia psykoterapiasuuntauksia ovat esimerkiksi kognitiivinen, ratkaisukeskeinen ja integratiivinen psykoterapia. Psykoterapeuttiemme esittelyistä löydät tietoa heidän koulutuksistaan ja terapiasuuntauksistaan.
Psykoterapia on aina vuorovaikutusta asiakkaan ja terapeutin välillä ja hyvä yhteistyösuhde ja luottamus on terapiatutkimuksissa todettu tärkeimmäksi terapiassa vaikuttavaksi tekijäksi.

Asiakkaan on aluksi hyvä käydä tutustumiskäynnillä valitsemasi psykoterapeutin luona. Tutustumiskäynti on 45 min ja hinta alkaen 50 euroa.

Yksilöterapia

Yksilöpsykoterapiaa terapiaa aikuisille, nuorille sekä lapsille, joilla on psyykkisiä tai psykosomaattisia oireita, traumaattisia kokemuksia tai muusta syystä tarve selvitellä itseään ja elämäntilannettaan.

Lue lisää

yksilöterapia
Pariterapia

Pariterapia

Pariterapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään. Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat vuorovaikutuksen ongelmat, riitely, etääntyminen kumppanista ja parisuhteen kriisit.

Lue lisää

Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään perheen vuorovaikutusta yhdessä perheen kanssa. Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi yhden perheenjäsenen sairaus tai lasten kasvatukseen liittyvät huolet.

Lue lisää

Perheterapia
Miehet psykoterapiassa

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia soveltuu kaiken ikäisille ihmisille. Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten seksiin, parisuhteeseen ja identiteettiin liittyviä haasteita. 

Lue lisää

Etäterapia

Etäterapia ei eroa merkittävästi kasvokkain tapahtuvasta terapiasta. Suurimmat erot tulevat siinä, että se tapahtuu videon kautta eikä se ole paikkaan sidottu.

Lue lisää

Etäterapia
Koulutukset

Koulutukset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lue lisää