Facebook pixelLyhytterapia yrityksille

Lyhytterapia yrityksille
Työelämän nopeat muutokset ja työn kuormittavuus
voivat heikentää henkilöstön mielenhyvinvointia.
Korona-ajan yksin työskentely ja epävarmuus
tulevaisuudesta saattavat aiheuttaa stressiä,
ahdistuneisuutta, huolta, pelkotiloja ja motivaation
vähenemistä. Työkyvyn ylläpitämiseksi lyhytterapia
voi varmistaa, että tilanteisiin puututaan matalalla
kynnyksellä ennen kuin ne muodostuvat isommiksi
ongelmiksi.

Lyhytterapia on 1-10 kerran aikarajoitettu terapiamuoto, joka keskittyy asiakkaan ongelman tai oireen ratkaisuun tai lieventämiseen. Lyhytterapian hinta on 85-95 € / 45 min. Terapia voidaan toteuttaa myös etänä. 

Lyhytterapia auttaa asiakasta elämäntilannekriisien yli, lisää asiakkaan itseymmärrystä ja kehittää hänen ongelmanratkaisutaitojaan,auttaa tunteiden säätelyssä sekä tuottaa käyttäytymismuutoksia ongelmien käsittelyn tueksi. Tutkimuksissa lyhytterapia on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi masennuksen hoidossa. 

Lyhytterapeuttisella otteella voidaan antaa myös pariterapiaa, mikä oikea-aikaisesti annettuna tukee työntekijän työkyvyn säilymistä ja ennaltaehkäisee pitkittyvältä ja kuormittavalta parisuhdekriisiltä. Pariterapia on tutkimuksissa todettu tehokkaaksi myös masennuksen hoidossa. Pariterapian hinta 135-158 € / 75 min. 

Sisältö

Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan tilanne, tehdään alkuarviointi ja asetetaan työskentelylle tavoite. Viidennellä käynnillä tehdään väliarviointi ja sovitaan mahdollisesta seuraavasta viidestä käynnistä.

Mahdollisia teemoja: voimavarat ja jaksaminen, työhyvinvointi organisaatiomuutoksessa, innostus ja motivaatio, tunteiden käsittely, kuormitus ja stressi, ylisuoriutuminen ja paineet työssä, esimiestyön haasteet.

Tutkimus

⇒ Lyhytterapiasta hyötyvät useimmat ikään katsomatta, ja monelle lyhytterapiajakso on riittävä hoitomuoto.

⇒ Lyhytterapiaa on tutkittu runsaasti viime aikoina ja se on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi, etenkin ahdistus- ja stressiperäisten häiriöiden sekä masennuksen hoidossa.

⇒ Lyhytterapian avulla työnantaja voi säästää sairauspoissaoloissa sekä nostaa työ- ja asiakastyytyväisyyttä.

Jos yrityksenne haluaa ottaa käyttöön Kuulevan lyhytterapiapalvelun, keskustelemme kanssanne mielellämme lisää.
Psykoterapia