Facebook pixel

Kuulevan laskutustiedot löytyy täältä!

Laskutustiedot: Laskutusosoitteemme on muuttunut 1.1.2023!

LASKUTUSOSOITTEEMME 

Uusi laskutusosoitteemme on voimassa 1.1.2023 alkaen.

Tehostaaksemme ja nopeuttaaksemme laskujenne käsittelyä, pyydämme ystävällisesti lähettämään kaikki laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina.

 

Yrityksemme verkkolaskutiedot ovat: 

OVT-tunnus: 003731015897

Verkkolaskuoperaattori: Apix Messaging Oy

Välittäjätunnus: 003723327487

 

Jos yrityksellänne ei ole mahdollisuutta lähettää meille verkkolaskuja, otamme laskunne vastaan paperilaskuina.

Postitse lähetettävät laskut:

Kuuleva Oy

PL 16112

00021 LASKUTUS

 

Sähköpostitse lähetettävät laskut: 

003731015897@procountor.apix.fi

Huomio! Nämä yhteystiedot koskevat vain meille lähetettäviä laskuja. Kaikki muu posti tulee lähettää edelleen yrityksemme normaaliin postiosoitteeseen.

 

Laskutusohje 

Laskulla tulee esittää Arvonlisäverolain mukaiset tiedot. Tilinumerotiedot ja maksunvälitysehdot tulee esittää laskulla Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) edellyttämässä muodossa. Joudumme hylkäämään puutteellisin tiedoin lähetetyt laskut.

 

Lisätiedot:

Senni Haataja
Taloushallinto
040 706 0952
senni.haataja@koulutusavain.fi (https://kuuleva.fi/tukijoukot)

 

Ystävällisin terveisin,

Kuuleva Oy

www.kuuleva.fi 

Psykoterapiaan hakeutuminen

Psykoterapiaan kannattaa hakeutua, jos joku psyykkinen oire haittaa toistuvasti elämääsi. Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa. Moni käykin psykoterapiassa kehittymässä, tutustumassa itseensä tai vain puhumassa terapeutille huolistaan ja elämäntilanteestaan.

Oireita voivat olla esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus, pelot ja vaikeudet vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Jos oireet ovat pitkäaikaisia tai luonteeltaan toistuvia psykoterapia on usein sopiva vaihtoehto. Psykoterapia voi olla yksilö-, pari-, ryhmä- tai perhepsykoterapiaa tai näiden yhdistelmä.

Erilaisia psykoterapiasuuntauksia ovat esimerkiksi kognitiivinen, ratkaisukeskeinen ja integratiivinen psykoterapia. Psykoterapeuttiemme esittelyistä löydät tietoa heidän koulutuksistaan ja terapiasuuntauksistaan.
Psykoterapia on aina vuorovaikutusta asiakkaan ja terapeutin välillä ja hyvä yhteistyösuhde ja luottamus on terapiatutkimuksissa todettu tärkeimmäksi terapiassa vaikuttavaksi tekijäksi.

Asiakkaan on aluksi on hyvä käydä tutustumiskäynnillä valitsemasi psykoterapeutin luona. Tutustumiskäynti on 45 min mittainen ja se maksaa 50 €.

 

 

Miten pääset psykoterapiaan?

 1. Psykoterapiaan itse maksaen

Jos pystyt maksamaan psykoterapian itse, voit hakeutua terapiaan varaamalla ajan suoraan psykoterapeutille. Sinulla ei tarvitse olla diagnoosia mielenterveyden häiriöstä etkä tarvitse lähetettä terapiaan. Voit valita terapeuttisi vapaasti.

Usein on hyvä tavata aluksi useampaa terapeuttia, jotta saat käsityksen siitä, millaisia terapioita on tarjolla ja miltä yhteistyö eri terapeuttien kanssa tuntuu.

Vaikka pääsisit terapiaan itse maksavana asiakkaana ilman lääkärin tutkimusta ja lähetettä, mielenterveyden ongelmien vuoksi on usein hyvä käydä myös lääkärin vastaanotolla. Esimerkiksi masennuksen hoidossa psykoterapian ja lääkityksen yhdistelmä on usein toimivin apu.

 

 1. Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia

Kela myöntää tukea psykoterapiaan silloin, kun mielenterveyden häiriö uhkaa työ- tai opiskelukykyä. Tuen saaminen edellyttää lääkärin tekemää diagnoosia mielenterveyden häiriöstä (esimerkiksi masennus). Ennen lääkärinlausunnon antamista tehdään arvio siitä, miten terapia auttaa työelämässä tai opinnoissa pysymistä, niihin pääsemistä tai palaamista. Kuntoutuspsykoterapiaa voivat saada 16-67 -vuotiaat henkilöt.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäterapiaa. 16-25-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapia voi olla myös musiikki- tai kuvataideterapiaa. Nuoren ja nuoren aikuisen psykoterapiaan voidaan liittää vanhempien ohjauskäyntejä.

Kelan korvaus kattaa osan psykoterapian hinnasta ja osan asiakas maksaa itse.

Kun haluat Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan

 • varaa aika lääkärin vastaanotolle ja kerro siellä psykoterapiatoiveestasi
 • tässä vaiheessa lääkäri voi olla esimerkiksi terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, yksityisellä lääkäriasemalla tai julkisessa erikoissairaanhoidossa, jos olet jo siellä potilaana
 • jos lääkäri ei ole psykiatri, hän ohjaa sinut psykiatrille, joka tutkii tilanteesi, tekee mahdollisesti diagnoosin ja arvioi, onko psykoterapia sopiva hoitomuoto sinun kohdallasi; tähän tarvitaan vähintään kaksi tapaamiskertaa
 • lääkäri kirjoittaa lausunnon terapian tarpeesta Kelalle
 • Kela edellyttää, että kuntoutuspsykoterapiaa edeltää vähintään 3 kk:n pituinen hoitojakso jossakin mielenterveyspalveluissa. Diagnoosin ja lausunnon tekoon tarvittavat arviointitapaamiset psykiatrin luona voivat olla osa tätä jaksoa.
 • Viimeistään hakemuksen jättövaiheessa kannattaa aloittaa psykoterapeutin etsiminen. Kaikkien Kelan hyväksymien terapeuttien tiedot löytyvät Kelan verkkosivuilta ja ne saa myös Kelan toimistosta. Hakemukseen
 • Sinun tulee itse tehdä kuntoutushakemus Kelalle. Sen voi tehdä Kelan verkkosivujen kautta tai Kelan toimistossa. Hakemuksessa kysytään myös tietoa terapeutista.
 • Hakemuksen käsittely kestää muutamia viikkoja. Vuonna 2018 Kelan tavoiteaika kuntoutushakemusten käsittelylle on 5 viikkoa.

Kelan myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Vuodessa korvataan enintään 80 käyntiä. Tuelle voi hakea jatkoa vuosi kerrallaan ja kaikkiaan kuntoutuspsykoterapia voi jatkua kolme vuotta. Jatkovuosia haettaessa tarvitaan uusi lääkärinlausunto ja lausunto terapeutilta terapian edistymisestä.

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

 

 1. Kelan kustantama psykoterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tukea voi saada, kun sairaus vaikeuttaa huomattavasti arjen toiminnoista suoriutumista. Tukea voivat saada alle 65-vuotiaat.  Kuntoutustarpeen tulee olla pitkäaikaista, vähintään vuoden kestävää. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen saaminen edellyttää diagnoosia ja kuntoutussuunnitelmaa.

Kela korvaa kokonaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden hinnan.

 

 1. Julkisen terveydenhuollon kustantamat psykoterapiat

Jotkut kuntien/kuntayhtymien erikoissairaanhoidot hankkivat potilailleen psykoterapiaa ostopalveluna yksityisiltä psykoterapian palveluntuottajilta.

Usein terapiaa hankitaan näin lapsille ja nuorille, jotka eivät voi saada Kelan kuntoutuspsykoterapiaa. Ostopalveluna hankittu terapia on asiakkaalle maksutonta.

Lisätietoa ostopalvelupsykoterapioista voit kysyä alueesi erikoissairaanhoidosta, esimerkiksi lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrian poliklinikoilta.

 

 1. Oman terveysvakuutuksen korvaama psykoterapia

Jotkut henkilökohtaiset vakuutukset saattavat korvata psykoterapian kustannuksia. Omasta vakuutussopimuksesta tai vakuutusyhtiöstä kannattaa tarkistaa, kattaako vakuutus psykoterapiaa.

 

Kuka psykoterapiaa voi antaa?

Psykoterapiaa saa antaa henkilö, jolla on Valviran  – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston – antama oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Oikeuden saamiseen tarvitaan hyväksytty psykoterapiakoulutus. Koulutukset ovat vähintään kolmen vuoden mittaisia.

Valviran Julki-Terhikistä (Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä) voi terapeutin nimeen perustuvan haun avulla varmistaa, että terapeutilla on oikeus psykoterapeuttina toimimiseen.

Kelan tukemaa psykoterapiaa antavalla henkilöllä täytyy lisäksi olla koulutus juuri siihen terapiamuotoon (esim. yksilö-, pari- tai perheterapiaan), jota hän antaa. Kela edellyttää, että psykoterapeuteilla on myös työnohjaus järjestettynä.

Kelan palveluntuottajahausta löytyvät tiedot siitä, ketkä voivat antaa kuntoutuspsykoterapiaa ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapioita.