Facebook pixel

Minttu
Lämsä

Psykoterapeuttiopiskelija, Jyväskylä

Psykoterapeuttiopiskelija, Jyväskylä/etä

Opiskelijapsykoterapia 60 €/ 45 min (vähintään 20 kertaa)
Kognitiivinen lyhytterapia 90 €/ 45 min

Olen terapeuttina läsnäoleva, rauhallinen ja empaattinen. Työskentelyn lähtökohtana on kunnioittava ja myötätuntoinen yksilöllinen kohtaaminen. Minulle on tärkeää luoda avoin, turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. Pyrin siihen, että asiakas tulee nähdyksi ja kuulluksi sekä löytää omat voimavaransa.

Opiskelen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Minulla on työskentelyni tukena säännöllinen työnohjaus yliopiston kautta. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa asetamme yhdessä tavoitteet ja etenemme suunnitelmallisesti toiveidesi mukaan. Tutkimme yhdessä ajatuksiasi, tunteitasi ja käyttäytymistäsi sekä niiden välisiä yhteyksiä. Terapiassa on keskeistä tunnistaa haasteiden taustalla olevia ajatus- ja käyttäytymismalleja sekä löytää niille vaihtoehtoisia toimintamalleja. Hyödynnämme tarpeen mukaan kehollisia ja tietoisuustaitopohjaisia menetelmiä, rentoutumismenetelmiä, hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, käyttäytymisanalyysia, altistusharjoituksia ja erilaisia kotitehtäviä.

Pohjakoulutukseni on yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityö) ja sosionomi (AMK). Täydennyskoulutuksena minulla on kahden vuoden kognitiivisen lyhytterapian opinnot. Valmistun kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi joulukuussa 2025. Minulla on yli 15 vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä eri ikäisten aikuisten, lasten sekä perheiden ja verkostojen kanssa. Olen kohdannut erittäin haastavissa elämäntilanteissa ja äkillisissä kriisitilanteissa olevia asiakkaita. Erityisosaamistani ovat ihmissuhdehaasteet, kriisi- ja traumatyö sekä lähisuhdeväkivaltatyö. Ammatillinen kiinnostukseni on suuntautunut ahdistuneisuuden, masennuksen, uupumuksen, traumaattisten kokemusten, riippuvuuksien, pakko-oireiden ja erilaisten pelkojen hoitamiseen. Olen kiinnostunut tukemaan myös elämänmuutoksissa ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Työskentelen sivutoimisesti, vastaanottopäiväni on perjantai. Vapaita aikoja voit tiedustella sähköpostitse
minttu.lamsa@kuuleva.fi

Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni!

minttu.lamsa@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.