Facebook pixel

Tiina
Lindholm

Psykoterapeutti, Turku

Yksilöterapia 95 € / 45 min; Pariterapia 130 € / 60 min; Pariterapia 175 € / 90 min; Perheterapia 185 € / 90 min; Vanhempien ohjauskäynti 95 € / 45 min

Olen koulutukseltani psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja, ja olen työskennellyt monipuolisesti psykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla, lastensuojelussa, luennoitsijana, kouluttajana, sekä yksityisellä sektorilla.

Asiakastyön myötä olen huomannut miten mielenterveydellisten haasteiden taustalla vaikuttaa monesti varsin tavallisia arkielämään, ihmissuhteisiin, jaksamiseen ja sopeutumiseen liittyviä pulmia, jotka syystä tai toisesta ovat pitkittyneet ja alkaneet hiljalleen muodostua täysipainoisen ja mielekkään elämän esteeksi.

Olet tervetullut vastaanotolleni, kun haluat syvemmin ymmärtää itseäsi tai löytää uusia tapoja edistää hyvinvointiasi. Voin tavata sinua yksin tai läheisesi kanssa.

Voit kääntyä puoleeni, jos sinulla on esimerkiksi

  • elämänkriisi
  • haasteita ihmissuhteessa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä
  • tunteiden hallinnan vaikeuksia
  • stressiä, ahdistusta, mielialaongelmia
  • itsetuntoon, jaksamiseen tai yleisesti elämänhallintaan liittyviä pulmia
  • pelkoja
  • pakonomaisia epämieluisia ajatuksia ja/tai käytöstä
  • jos mietit ongelmiesi vakavuutta, ammattilaisen avun tarvetta, hoitoon hakeutumista tai psykoterapian soveltuvuutta omaan tilanteeseesi

Minulle on tärkeää, että voit tulla vastaanotolleni omana itsenäsi ja kertoa tarinasi omalla äänelläsi. Ainutlaatuisuuttasi kunnioittava, tutkiva ja tasavertainen yhteistyösuhde muodostavat työskentelyni perustan. Sinulla on oman elämäsi asiantuntijana merkityksellisin tieto, jota minä kokemukseeni ja koulutukseeni nojaten voin auttaa löytämään ja tuomaan esiin. Käytän työssäni integroivaa, eri terapiaviitekehyksiä yhdistelevää lähestymistapaa. Käytän myös ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä.

Pyrin lähestymään tilannettasi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kokemasi ongelman lisäksi kiinnitämme siis huomiota myös elämäntilanteeseesi, elintapoihisi, ihmissuhteisiisi, suhteeseesi itseen ja omaan kehoosi, arvomaailmaasi, voimavaroihisi sekä myös elämänhistoriaasi siitä näkökulmasta, miten se vaikuttaa nykyiseen tilanteeseesi.

Paripsykoterapiassa käytän menetelmänä tunnekeskeistä pariterapiaa ja/tai integratiivisesti voimavarakeskeisiä menetelmiä. Tunnekeskeisessä terapiatyöskentelyssä keskitytään siihen, mitä puolisoiden välillä tapahtuu, kun keskinäinen tunneyhteys on vaarassa katketa ja rakennetaan yhdessä turvallista tunnesuhdetta uudelleen keskustellen ja harjoituksia tehden. Perhepsykoterapeuttina työskentelyni lähtökohta on systeeminen ja voimavarakeskeinen. Perheenjäsenien kanssa lähdetään yhdessä tutkimaan keskusteluin ja toiminnallisin menetelmin, millainen on perheen toimintakyky, voimavarat ja vahvuudet sekä mitkä ovat ne vaikeudet, mitkä pitäisi voittaa.

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle mieltäsi askarruttavien asioiden kanssa. Vastaanotolleni voit hakeutua Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan (perhe- ja paripsykoterapia) tai itsemaksavana asiakkaana. Vapaita aikoja voit tiedustella sähköpostilla, jos sähköisessä ajanvarauksessa ei ole vapaita aikoja tarjolla. Tapaamiset onnistuvat myös etäyhteydellä.

040 725 3162
tiina.lindholm@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.