Facebook pixel

Liisa
Ojala-Kettunen

Psykoterapeutti, Oulu

Psykoterapeutti Helsinki ja Oulu Liisa Ojala-Kettunen

Hei, olen psykodynaaminen psykoterapeutti. Olen valmistunut psykoterapeutiksi v 2011.  Koulutustaustaltani olen kasvatustieteiden maisteri ,  erityisopettaja ja kouluttajapsykoterepetti musiikkipsykoterapiassa.  Kokemusta on kertynyt erityisesti  masennuksen, ahdistuksen ja uupumuksen oireiden hoidosta sekä neuropsykiatrisista haasteista. Olen toiminut pitkään vapaaehtoistyössä kriisipuhelinpäivystäjänä sekä mielen hyvinvointiryhmissä. Lisäksi olen käynyt IPT-lyhytterapia koulutuksen.

Työssäni olen vuorovaikutteinen, rauhallinen ja empaattinen. Minulle on tärkeää hyvän ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen, jossa asiakkaalle syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta.  Olen työskennellyt eri-ikäisten asiakkaiden kanssa, lapset – nuoret – aikuiset ja seniorit.

Psykodynaaminen psykoterapia perustuu siihen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan. Jokaisella ihmisellä on oma kehityshistoriansa ja psyykkisten pulmien tausta on eri ikäkausien kehityshaasteissa.

Musiikin avulla voidaan käsitellä vaikeitakin asioita sanoitta turvallisesti symbolisen etäisyyden päässä. Musiikkiterapian käyttö ei vaadi musiikillisia taitoja. Minulla on myös musiikkiterapeutin pätevyys, joten myös musiikin käyttäminen terapiassa työkaluna on mahdollista.

Hinta: yksilöpsykoterapia 45 min 95 €.  Myös etätapaamiset onnistuvat hyvin.

040 634 4765
liisa.ojala-kettunen@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.