Facebook pixel

Johanna
Juntunen

Psykoterapeutti, Oulu

Hinta: yksilöpsykoterapia 45 min 95 €

Olen ratkaisu-ja voimavarakeskeinen psykoterapeutti vuodesta 2007 lähtien sekä EMDR-terapeutti viime vuodesta lähtien.  Olen Valviran hyväksymä ja teen pääasiassa KELA-terapioita.  Minulla on kaikenikäisiä asiakkaita, mutta dissosiatiiviset ja OCD-häiriöt eivät ole vahvinta osaamisaluettani.  Olen helposti lähestyttävä ja aidosti kuunteleva, perusajatuksena ‘Jokohan tämä tällainen riittää?  Olisiko aika muuttaa jotain?’ 

Vastaanotot Oulussa, Muhoksella, Vaalassa tai netissä. 

Jag är en lösnings- och resursorienterad psykoterapeut från och med år 2007 och en EMDR-terapeut från förra året.  Jag är godkänd av Valvira och har mest kunder via FPA (KELA).  Mina kunder kommer från alla åldersgrupper, men till min starkaste sida hör inte dissociativa-  och OCD-problem.  Jag är lätt att tala med och har en genuin närvaro i kontakt med kunden, med en grundtanke ‘Är det nog med det här?  Vore det dags att göra någonting?’ 

Om du kan komma till Uleåborg kan vi träffas på plats, annars på nätet. 

I am a resource- and solution focused psychotherapist from year 2007 and an EMDR- therapist since last year.  I am approved by Valvira and most of my clients come through Kela.  My clients come from all age groups but  dissociative- and OCD-problems are not my strongest suit.  I am easy to approach and I am a sincere listener,  My base thought could be  ‘Is this enough of this kind of life?  Would it be time to change something?’ 

We can meet face to face if you can come to Oulu, otherwise by internet. 

0400149517
johanna.juntunen@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.