Facebook pixel

Sanna
Mutru

Psykoterapeutti, Lahti

Olen lasten, nuorten ja aikuisten kognitiivisen käyttäytymistieteen psykoterapeutti. Olen suorittanut myös psykofyysisen psykoterapian perusopinnot. Pohjakoulutukseni on kasvatustieteen maisteri (erityispedagogiikka) ja erityisopettaja. Työkokemusta erityisopetuksesta on 26 vuotta. Oppimisvaikeudet sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat ovat minulle työstäni tuttuja. Olen erityisopettajana päässyt yhdistämään koulumaailmaan psykoterapian elementtejä. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ovat olleet arkipäivää.

Terapeuttina olen avarakatseinen, ymmärtävä ja lempeä. Olen apunasi erilaisissa elämäntilanteissa ja pulmakohdissa. Pidän tärkeänä, että työskentely on avointa, toiveikasta ja vahvuudet tunnistavaa. Tärkeää on myös, että asiakkaani kokee tulevansa kohdatuksi aidosti ja että ilmapiiri on turvallinen ja luottamuksellinen. Tapaamisissa pohdimme asioita yhdessä ja osallistun myös harjoitusten tekemiseen.  Mukana voi myös olla toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä.

Terapiatyöskentelyä ohjaa funktionaalinen käyttäytymisanalyysi, joka ohjaa hoidon suuntaa. Siinä pyritään luomaan yhdessä kokonaiskuva siitä, mitkä asiat ongelmaan ovat vaikuttaneet ja ylläpitävät sitä. Sen pohjalta luodaan tavoitteet, joita kohdin menemme yhdessä. Tapaamisten välillä voidaan tehdä pieniä kotitehtäviä, jotta opittu yleistyisi arkeen ja terapia olisi tuloksellisempaa. Kotitehtävä voi olla esim. lomakkeen täyttämistä, itsehavainnointia tai rentoutumisharjoitus. Ajattelen, että opettelemme uusia taitoja, jolloin muutos on mahdollista kenelle vain. Työskentelyn alussa, puolivälissä ja lopussa täytetään mittareita, jolloin voidaan huomata, onko hoito menossa oikeaan suuntaan. Lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää, että vanhemmat ovat hoidon tukena. Tapaan vanhempia yhdessä ja/tai erikseen sekä koko perhettä aina tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Myös vanhempia ohjataan toimimaan lapsen kanssa, kun lapsi opettelee uusia taitoja.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on yksi mielenkiinnon kohteistani ja siitä tein kognitiivisen käyttäytymisterapian lopputyöni. Siinä työskentelyä ohjaa ja motivoi se, mitä asiakas pohjimmiltaan haluaa elämältään. Arvojen selkiytymisen jälkeen lähdetään toteuttamaan arvojen mukaisia tekoja pienin askelin. Opetellaan kohtaamaan omia tunteita ja ajatuksia ja hyväksytään ne sellaisinaan. Päätavoitteena on lisätä psykologista joustavuutta.

Työskentelen mielelläni yli 10-vuotiaiden lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Tapaan asiakkaita pääsääntöisesti lähitapaamisilla, poikkeustilanteissa etänä.

Yksilöpsykoterapia: 95 € / 45 min

sanna.mutru@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.