Facebook pixel

Psykoterapeutti Kamppi – Inkeri Vierunen

Haluan etsiä kanssasi toivoa ja sinulle sopivia ratkaisuja ja tukea sinua uskomaan itsestäsi hyvää, haasteittesi keskellä. Opiskelen kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja valmistun psykoterapeutiksi loka-marraskuussa 2024. Tarjoan myös koulutusterapiaa.

 

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen avoin, kuunteleva ja tilaa antava. Työskentelyssäni tärkeää on myötätuntoisuus, tilan antaminen, konkreettisten ratkaisujen keksiminen ja vahvistaminen asiakkaan elämässä. Turvallinen ilmapiiri jokaisen tapaamisen tavoite.
Hyväksytyksi tulemisen kokemus on pohja myönteisille muutoksille omassa elämässä ja sen haluan välittää asiakkaalleni. Murheet, haastavat tilanteet ja vastoinkäymiset kuuluvat meidän kaikkien elämään. Näiden asioiden kohtaaminen yhdessä voi antaa pohjan, jonka päälle voi rakentua jaksaminen ja vahva itseymmärrys.
Keskusteluapu suunnitellaan yhdessä siten, että työskentelyn ytimessä ovat asiakkaan arvot, toiveet ja tarpeet. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ja yhdessä tavoitteiden eteen työskenteleminen ovat tapaamisten ytimessä. Olen rinnallasi kulkeva aktiivinen tsemppari ja tavoittelen muutoksia, jotka ovat sinulle tärkeitä.
Yhdessä olemme vahvemmat kuin yksin.

Mitä istunnoillani tehdään

Työssäni käytän kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja tapaamisissa on mukana kokemukseni ihmisten kanssa työskentelystä. Luomme yhdessä tavoitteet, jotka ovat asiakkaalle tärkeät ja teemme suunnitelman, jonka pohjalta asiakas voi saada tukea haluamiinsa pulmiin. Myönteinen vuorovaikutus ja asiakkaan kunnioittava kuunteleminen ovat tapaamisissa ensiarvoisia ja näiden pohjalta turvallisessa ilmapiirissä rakennamme yhdessä parempaa tulevaisuutta asiakkaan elämässä.

044 901 4951
inkeri.vierunen@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.