Facebook pixel

Timo
Mäkelä

Psykoterapeutti, Jyväskylä

Psykoterapeutti

Yksilöpsykoterapia: 95 € / 45 min

Olen erityistason psykodynaaminen psykoterapeutti (Valviran ja Kela-oikeudet), työnohjaaja (STOry), ja organisaatiokonsultti (FINOD). Minulla on pitkäaikainen kokemus nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Psykodynaamisessa psykoterapiassa tutkitaan asiakkaan kanssa vaikeita ja haastavia tunteita, jotka haittaavat elämää arjessa ja sosiaalisissa suhteissa. Työskentelyn keskiössä on nykyhetki, jota tutkitaan heränneiden tunteiden, muistojen, kokemusten ja mielikuvien kautta. Tavoitteena on saada parempi ymmärrys omista tunteista ja ajatuksista, sekä niiden vaikutuksista omaan olemiseen, vuorovaikutukseen ja toimintaan.

Terapiaistunto kestää 45 minuuttia. Psykodynaamisessa terapiassa menetelmänä on keskustelu, jossa asiakas tuo keskusteluun omia kokemuksiaan, muistojaan, mielikuviaan ja millaisia tunteita ne ovat hänessä herättäneet. Niitä tutkitaan vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa. Istunnot ovat 1–2 kertaa viikossa asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Tarjoan myös lyhyempiä kriisi- ja neuvonta keskusteluja, sekä vanhemmille vanhemmuuden tueksi neuvontaa.

Työnohjaajana teen yksilö-, ryhmä-, työyhteisö- ja johdon työnohjausta. Työnohjauksen tavoitteena on vahvistaa työntekijän ammatillista osaamista, ymmärtää paremmin asiakastyöstä syntyviä haasteita ja selkeyttää työntekijän ja työyhteisön toimintaa ja vuorovaikutusta. Johdon työnohjauksessa tutkitaan johtajan toimintaa suhteessa organisaatioon, työntekijöihin ja yrityksen tai yhteisön toiminnan tavoitteisiin. Menetelmänä on vuorovaikutuksessa tapahtuva keskustelu asiakkaan tuomista aiheista ja tutkiva työote. Työnohjaus istunnon pituus on 45-90 minuuttia.

Olen työskennellyt yli 35 vuotta eri sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävissä sekä asiakastyöntekijänä, että johtajana. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri, sosionomi (Valvira), psykoterapeutti, työnohjaaja, organisaatiokonsultti ja ammatillinen opettaja.

Voit tiedustella sähköpostilla tai soittamalla vapaita aikoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan ja yksittäisille käynneille.

040 189 62 55
timo.makela@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.