Facebook pixel

Kati
Immonen

Psykoterapeutti, Jyväskylä

Kati Immonen
95 € / 45 min
Työskentelyni lähtökohtana ovat asiakkaan asettamat tavoitteet terapialle ja myönteisen yhteistyösuhteen luominen. Työskentelytapani on integroiva ja psykoterapia voi olla keskusteluun painottuvaa, luovia menetelmiä mukaanottavaa tai kuvataidepsykoterapiaa. Teen myös yksittäisiä terapiakäyntejä ja lyhytterapiaa

Millainen terapeutti olen

Työskentelytapani pohjautuu luottamuksellisen ja myönteisen yhteistyösuhteen muodostumiseen ja uusien näkökulmien ja merkitysten etsimiseen ja löytämiseen. Mikäli etsit keskustelevaa, rentoa ja avointa yhteistyökumppania tueksi matkallesi, saattaisin olla etsimäsi psykoterapeutti. Työskentelytapani on voimavaraista, psykodynaamista ja kognitiivista viitekehystä integroiva.

Mitä istunnoillani tehdään

Istunnot kestävät pääasiassa 45 min. Terapiaistunnolla käymme läpi teemoja, joita sinä koet ajankohtaisesti tärkeinä käsitellä. Pyrin kanssasi löytämään uusia näkökulmia ja merkityksenantoja historiaasi liittyen, sekä vahvistaa voimavarojasi ja keinojasi nykyhetkeen ja tulevaan orientoituen.
Käytännössä tämä tapahtuu keskustelun tai kuvallisen ilmaisun kautta.

Psykoterapiasuuntaus

  • Ratkaisukeskeinen
  • Psykodynaaminen
  • Kognitiivisen lyhytterapian koulutuksessa (2019-2020)

Kela-pätevyys Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset Kuvataidepsykoterapia

045 78707571
kati.immonen@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.