Facebook pixel

Anna-Leena
Mitrunen

Psykoterapeutti ja psykologi, Joensuu

90 € / 45 min Ajankohtaisesti kaksi psykoterapiapaikkaa vapaana lyhyeen, 20-30 kerran kestoiseen psykoterapiaan. Ensisijaisesti Anna-Leenan tavoitat sähköpostitse.

Olen psykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Olen työskennellyt psykiatrian yksiköissä, ja sitä kautta minulla on kokemusta terapeuttisesta työskentelystä nuorten ja aikuisten parissa vuosien ajalta. Psykoterapeuttina Kuulevassa aloitin 2020. Vuosien varrella olen tavannut monenlaisten haasteiden, kuten mielialan mataluuden, ahdistuksen, pakko-oireiden ja -ajatusten sekä turvattomuuden, uupumuksen, vaikean elämäntilanteen tai äkillisen kriisin kanssa kamppailevia ihmisiä.

Minua on kutsuttu turvalliseksi ja läsnäolevaksi terapeutiksi, joka pyrkii aina ensisijassa näkemään ihmisen vaikeuksien takana. Vuorovaikutus rakentuu pääosin asioiden yhteiselle tutkimiselle keskustelun keinoin. Keskeistä tavassani tehdä psykoterapiaa on turvallisen, toimivan psykoterapiasuhteen rakentaminen, tunnekokemusten työstäminen sekä ihmissuhdekokemusten tarkasteleminen.

Viitekehykseni on integratiivinen, mikä luo mahdollisuuden asioiden tarkastelemiseen monesta eri näkökulmasta. Lisää tietoa integratiivisesta psykoterapiasta löydät esimerkiksi integratiivisen psykoterapian yhdistyksen verkkosivuilta.

Olen myös kirjallisuusterapeutti, ja kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä (lukemista ja kirjoittamista) voidaan käyttää vastaanotolla tai tapaamiskertojen välillä psykoterapiatyöskentelyn tukena, mikäli niin toivot.

040 1544752
anna-leena.mitrunen@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.