Facebook pixel

Anni
Rantanen

Psykoterapeutti, Joensuu

Olen psykologi ja tanssi-liiketerapeutti. Valmistun psykoterapeutiksi (psykoanalyyttinen viitekehys) ja kuvataidepsykoterapeutiksi v. 2028.

Psykologin keskustelukäynneillä tarjoan apua ihmissuhteisiin liittyviin ongelmiin ja psyykkisiin haasteisiin. Keskustelun lisäksi käynneillä on mahdollista käyttää kuvataideterapian ja tanssi-liiketerapian menetelmiä. Lisäksi tarjoan psykoanalyyttistä psykoterapiaa (koulutuspsykoterapia) sekä kuvataidepsykoterapiaa (koulutuspsykoterapia).

Psykoanalyyttisessä psykoterapiassa puhutaan niistä asioista, jotka ovat mielessä juuri sillä hetkellä. Ajatuksia ja tunteita pyritään ymmärtämään yhdessä, turvallisessa ilmapiirissä ja luontevassa vuorovaikutuksessa. Psykoterapian tavoitteena on oman mielen ja käyttäytymisen taustalla olevien tekijöiden ymmärtäminen sekä mielenterveyttä horjuttavien ristiriitojen ja esteiden lievittäminen.

Kuvataidepsykoterapia on psykoterapiaa, jossa asiakkaan on mahdollista ilmaista itseään sekä sanallisesti että kuvallisesti. Työskentelyssä voidaan käyttää apuna erilaisia kuvallisen ilmaisun välineitä, kuten maaleja, kyniä, liituja ja savea. Kuvallinen työskentely mahdollistaa kosketuksen myös niihin tunteisiin ja kokemuksiin, joihin ei vielä löydy sanoja. Työskentely ei edellytä mitään etukäteistaitoja tai osaamista.

Pitkässä koulutuspsykoterapiassa ja koulutuskuvataidepsykoterapiassa tapaan asiakkaitani 2 krt/vko, 1-3 vuoden ajan.

Psykologivastaanotto 90 € / 45 min

Koulutuspsykoterapian hinta sovittavissa erikseen.

anni.rantanen@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.