Facebook pixel

Marjo
Koskinen

Psykoterapeuttiopiskelija, Turku

Opiskelijaterapia: 50 € / 45 min

Opiskelen kriisi- ja traumapsykoterapeutiksi. Terapeuttina olen aktiivinen, helposti lähestyttävä, empaattinen, kuunteleva, kannustava ja toivoa ylläpitävä. Minulle on tärkeää luotettavan, vastavuoroisen ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen, jossa voit kokea tulevasi kuulluksi. Vastaanotolla keskitymme yhdessä keskustelun lisäksi kehon kuuntelemiseen ja kehollisten reaktioiden havainnointiin. Sinä olet oman elämäsi ja tilanteesi paras asiantuntija ja terapiaan voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Kaikenlaiset tunteet, ajatukset ja kokemukset ovat tarkastelemisen arvoisia ja hyväksyttyjä.

Työskentelyni perustuu traumapsykoterapeuttiseen viitekehykseen ja vaiheorientoituneeseen hoitomalliin. Tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme ensin vakauttavaan, nykyhetkeen ja turvallisuuteen ankkuroivaan työskentelyyn, sitten traumamuistoja työstävään ja viimeisenä uudelleen suuntaavaan vaiheeseen. Traumaterapiaan voidaan yhdistää monia erilaisia toiminnallisia menetelmiä, jotka voivat olla apuna asioiden työstämisessä. Traumaterapiassa voimme käyttää myös EMDR-menetelmää traumamuistojen käsittelyssä. Menetelmät valitaan aina yhteistyössä sinua kanssasi.

Olen kouluttautunut aiemmin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja kehitysvammaistenhoitaja. Työkokemusta minulle on kertynyt kehitysvamma-alalta, ammatillisesta kuntoutuksesta mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa, perhekuntoutuksesta, missä asiakkaina olivat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret perheineen sekä päihdekuntoutuksesta nuorten ja aikuisten kanssa. Valmistun kriisi- ja traumapsykoterapeutiksi 12/2025. Alkuvuodesta 2026 lähtien voin vastaanottaa myös Kela-asiakkaita.

Työskentelen mielelläni nuorten ja aikuisten kanssa. Kiinnostuksen kohteitani ovat erilaiset kriisit ja traumatisoituminen, kiintymyssuhdeongelmat, vanhemmuuden haasteet sekä päihde- ja toiminnalliset riippuvuudet; kuntoutujat ja heidän läheisensä.

Service available also in English!

marjo.koskinen@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.