Facebook pixel

Kuuleva yrityksenä

psykoterapiakeskus kuuleva oulu kuopio kajaani psykoterapeutti

Aitoa läsnäoloa ja työyhteisön tukea

Poriseva kahvipannu ja puheensorinaa keittiössä. Asiakkaiden kohtaamista, ajatusten vaihtoa kollegoiden kanssa ja laadukasta terapiatyötä kodinomaisessa tunnelmassa.

Haaveilimme lämminhenkisestä psykoterapeuttien työyhteisöstä, jossa terapeutit voivat hyödyntää ammattitaitoaan parhaalla mahdollisella tavalla. Loimme siksi puitteet, joissa voit keskittyä olennaiseen. Paikan, jonne asiakkaan on helppo tulla, ja jossa sinulle valikoituu psykoterapeutin työn parhaat puolet.

Loppuun asti mietityt puitteet

Itsenäisesti toimivan psykoterapeutin työn yksinäisyys yhdistettynä alan murroksiin ja lainsäädäntömuutoksiin on haastava yhdistelmä ja aikaavievät paperityöt potilastietojärjestelmineen ja KELA-lomakkeineen on hoidettava. Kuuleva tuo tähän ratkaisun, jossa sinä saat keskittyä kaikkein tärkeimpään – asiakkaisiin ja hoitotyöhön.

Sinun tarvitsee vain ilmestyä paikalle
ja keskittyä hoitotyöhön.

Kuuleva tarjoaa Kanta-yhteensopivan potilastietojärjestelmän ja hoitaa puolestasi potilasajanvarauksen, markkinointi- ja tilakulut sekä laskutuksen. Saat oman työhuoneen, maksuttomia koulutuksia, vapaat työajat sekä kaikki palkansaajan edut. Ja mikä parasta – saat kollegat ja yhteisön, jossa on hyvä työskennellä.

Rekrytointi

Kuuleva psykoterapiapalvelu rekrytoi uusia työntekijöitä ja ammatinharjoittajia Jyväskylän, Joensuun, Kuopion, Oulun ja Kajaanin toimipisteisiin.

Etsitkö omaa ammatillista kehittymistäsi tukevaa ja innovatiivista työpaikkaa, joka pystyy tarjoamaan tavanomaista monipuolisemmat työmahdollisuudet? Samalla kun palvelemme asiakasta mahdollisimman hyvin, haluamme kehittää omaa alaamme. Lisäksi sinulla on jatkuva mahdollisuus konsultoida kollegoitasi ja muita moniammatillisen työyhteisömme jäseniä.

Ota yhteyttä: Paavo Haataja, puh.050-3315559, sposti: paavo.haataja@koulutusavain.fi

27 vuoden kokemus

Kuuleva on jo 27 vuotta toimineen Koulutusavain Oy:n uusi terapiapalvelu.

Kuuleva on osa Koulutusavain Oy perheyhtiötä, jonka vankka osaaminen toimii luotettavina perustuksina uuden psykoterapiapalvelun rakentamisessa. Psykoterapeuteillamme ovat ainutlaatuiset mahdollisuudet viedä uraansa halutessaan esimerkiksi koulutus-, valmennus- ja konsultointisuuntaan, jotka kuuluvat Koulutusavaimen ydinosaamiseen.

Koulutusavaimen yhteisöllinen työkulttuuri jatkaa elämäänsä Kuulevan toiminnassa, ja kestävät toimintamallit sekä laadukas terapiatyö on kaiken keskiössä. Näillä eväillä voimme taata psykoterapeuteillemme varmaa osaamista sekä erinomaiset urakehitysmahdollisuudet mainiossa työyhteisössä.

Lisätietoja: www.koulutusavain.fi

Henkilöstö

Henkilöstömme on työsuhteessa yritykseen tai ammatinharjoittajina toimivia. Tämä mahdollistaa tehokkaan ja ketterän hallinnon. Psykoterapeuttimme ja psykologimme ovat Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden pätevyyden voi varmistaa JulkiTerhikki-palvelusta. Muina kuin terveydenhuollon ammattihenkilöinä toimivat henkilöt ovat oman alansa ammattilaisia.

Henkilöstömme työterveyspalvelut tuottaa Mehiläinen, jonka kanssa on tehty työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi järjestetään työnohjausta, moniammatillista yhteistyötä, kehityskeskusteluja sekä koko henkilökunnalle yhteisiä koulutuksia ja kehittämispäiviä.

Valvonta

Kuuleva (Koulutusavain Oy) on Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon palveluiden yksityinen tuottaja. ( http://www.valvira.fi/)

Yrityksen omavalvontatyötä johtaa terveydenhuollon palveluista vastaavat johtajat. Omavalvonnasta huolehditaan tilojen, laitteiden, välineiden ja tietojärjestelmien hyvällä ylläpidolla ja huollolla, henkilökunnan ylläpidettävällä ohjeistuksella ja säännöllisellä koulutuksella, asiakkailta kerätyn palautteen avulla sekä omavalvontatyön vastuuhenkilöiden jatkuvalla seurannalla sekä kehittämistyöllä.

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi. Tiedottamis- ja neuvontatehtävien ohella potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu lain mukaan avustaminen muistutuksen tekemisessä. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Kuulevan potilasasiamiehenä toimii Eila Haataja (eila.haataja@koulutusavain.fi).