Facebook pixel

Psykoterapia ja muut palvelut

Tukea psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen.


psykoterapeutti oulu kuopio kajaani psykoterapiakeskus kuuleva

Milloin psykoterapiaan?

PSYKOTERAPIAAN KANNATTAA HAKEUTUA, JOS JOKU PSYYKKINEN OIRE HAITTAA TOISTUVASTI ELÄMÄÄSI. Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa. Moni käykin psykoterapiassa kehittymässä, tutustumassa itseensä tai vain puhumassa terapeutille huolistaan ja elämäntilanteestaan.

Oireita voivat olla esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus, pelot ja vaikeudet vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Jos oireet ovat pitkäaikaisia tai luonteeltaan toistuvia psykoterapia on usein sopiva vaihtoehto. Psykoterapia voi olla yksilö-, pari-, ryhmä- tai perhepsykoterapiaa tai näiden yhdistelmä.

Erilaisia psykoterapiasuuntauksia ovat esimerkiksi kognitiivinen, ratkaisukeskeinen ja integratiivinen psykoterapia. Psykoterapeuttiemme esittelyistä löydät tietoa heidän koulutuksistaan ja terapiasuuntauksistaan.
Psykoterapia on aina vuorovaikutusta asiakkaan ja terapeutin välillä ja hyvä yhteistyösuhde ja luottamus on terapiatutkimuksissa todettu tärkeimmäksi terapiassa vaikuttavaksi tekijäksi.

Asiakkaan on aluksi hyvä käydä tutustumiskäynnillä valitsemasi psykoterapeutin luona. Tutustumiskäynti on 45 min mittainen ja se maksaa 50 €.

Psykoterapian avulla saat valmiuksia käsitellä elämäsi vaikeita asioita.

 

Perheterapia

Ihmisen mieli rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perheterapiassa käsitellään perheen vuorovaikutusta yhdessä useamman perheenjäsenen kanssa.

Perheterapiassa ovat vaihtelevasti esillä ja työskentelyn kohteina perheen elämän nykyhetki, historia ja tulevaisuus.

Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla yhden perheenjäsenen sairaus tai psyykkinen häiriö. Silloin terapiassa etsitään yhdessä voimavaroja tämän perheenjäsenen hyvinvoinnin parantamiseen ja koko perheen hyvään vuorovaikutukseen.

Perheterapiaan voi hakeutua myös vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvien huolten vuoksi. Silloin terapiassa tutkitaan yhdessä vanhempien ja lasten välisiä kiintymyssuhteita, harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja perheenjäsenten erilaisten tarpeiden huomioon ottamista. Perheterapiassa työskennellään myös parisuhteen ilmiöiden kanssa. Kun parisuhteen ongelmat ovat syynä terapiaan hakeutumiselle, voidaan puhua myös pariterapiasta.