Facebook pixel

Psykoterapia ja muut palvelut

Tukea psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen.


psykoterapeutti oulu kuopio kajaani psykoterapiakeskus kuuleva

Milloin psykoterapiaan?

PSYKOTERAPIAAN KANNATTAA HAKEUTUA, JOS JOKU PSYYKKINEN OIRE HAITTAA TOISTUVASTI ELÄMÄÄSI. Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa. Moni käykin psykoterapiassa kehittymässä, tutustumassa itseensä tai vain puhumassa terapeutille huolistaan ja elämäntilanteestaan.

Oireita voivat olla esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus, pelot ja vaikeudet vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Jos oireet ovat pitkäaikaisia tai luonteeltaan toistuvia psykoterapia on usein sopiva vaihtoehto. Psykoterapia voi olla yksilö-, pari-, ryhmä- tai perhepsykoterapiaa tai näiden yhdistelmä.

Erilaisia psykoterapiasuuntauksia ovat esimerkiksi kognitiivinen, ratkaisukeskeinen ja integratiivinen psykoterapia. Psykoterapeuttiemme esittelyistä löydät tietoa heidän koulutuksistaan ja terapiasuuntauksistaan.
Psykoterapia on aina vuorovaikutusta asiakkaan ja terapeutin välillä ja hyvä yhteistyösuhde ja luottamus on terapiatutkimuksissa todettu tärkeimmäksi terapiassa vaikuttavaksi tekijäksi.

Asiakkaan on aluksi hyvä käydä tutustumiskäynnillä valitsemasi psykoterapeutin luona. Tutustumiskäynti on 45 min mittainen ja se maksaa 50 €.

Psykoterapian avulla saat valmiuksia käsitellä elämäsi vaikeita asioita.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapiassa asiakas ja psykoterapeutti tutkivat ja havainnoivat yhteistyössä asiakkaan kokemuksia, alkaen siitä millaisessa tilanteessa asiakas psykoterapiaan hakeutuu.

Terapiaan voivat hakeutua aikuiset, nuoret ja lapset, joilla on psyykkisiä tai psykosomaattisia oireita (kuten masennus, työssä uupuminen, paniikkihäiriö, syömishäiriö, pelot, ihmissuhdepulmat yms.), traumaattisia kokemuksia (esimerkiksi seksuaalista tai muuta väkivaltaa, läheisen ihmisen menetyksiä, vaikeuksia lähisuhteissa) tai muusta syystä tarve selvitellä itseään ja elämäntilannettaan. Terapeutti ei anna suoria ohjeita potilaalle eikä ratkaise ongelmia potilaan puolesta. Sen sijaan ongelmia ja vaikeaksi koettuja asioita tarkastellaan yhdessä jolloin potilaan on itsensä mahdollista löytää omaan elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja.

Tarjoamme itse maksaville asiakkaille tai KELA:n maksusitoumuksen saaneille aikuisille, nuorille ja lapsille yksilö-, pari- ja perheterapiaa. Parisuhteen ongelmissa voitte tulla vastaanotollemme joko pariskuntana tai yksin. Teemme myös kotikäyntejä.

 

Pariterapia

Parisuhdeterapiassa pari käsittelee terapeutin kanssa parisuhteen yksilöllisistä ongelmista. Yleisimpänä syynä parisuhdeterapiaan osallistumisessa on halu saada parisuhde toimimaan.

Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat vuorovaikutuksen ongelmat, riitely, etääntyminen kumppanista ja parisuhteen kriisit. Parisuhteen kriisi voi olla esimerkiksi ero, uskottomuuden paljastuminen tai lapsettomuus. Pariterapia on masennuksen ja alkoholiriippuvuuden yksi hoitomuoto.

Moni terapiaa harkitseva saattaa pohtia, ovatko hänen ongelmansa riittävän vakavia. Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään. Terapian tulokset ovat nopeampia ja parempia, kun ongelmat eivät ole päässeet paisumaan liian suuriksi. Oma kokemus tilanteen kuormittavuudesta sekä tarve saada apua ovat riittävä syy terapiaan hakeutumiselle.

 

Perheterapia

Ihmisen mieli rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perheterapiassa käsitellään perheen vuorovaikutusta yhdessä useamman perheenjäsenen kanssa.

Perheterapiassa ovat vaihtelevasti esillä ja työskentelyn kohteina perheen elämän nykyhetki, historia ja tulevaisuus.

Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla yhden perheenjäsenen sairaus tai psyykkinen häiriö. Silloin terapiassa etsitään yhdessä voimavaroja tämän perheenjäsenen hyvinvoinnin parantamiseen ja koko perheen hyvään vuorovaikutukseen.

Perheterapiaan voi hakeutua myös vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvien huolten vuoksi. Silloin terapiassa tutkitaan yhdessä vanhempien ja lasten välisiä kiintymyssuhteita, harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja perheenjäsenten erilaisten tarpeiden huomioon ottamista. Perheterapiassa työskennellään myös parisuhteen ilmiöiden kanssa. Kun parisuhteen ongelmat ovat syynä terapiaan hakeutumiselle, voidaan puhua myös pariterapiasta.

 

Seksuaaliterapia

Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden hoito.

Seksuaaliterapia soveltuu kaiken ikäisille ihmisille. Seksuaaliterapia on yksilöille ja pareille suunnattu terapeuttinen menetelmä. Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten seksiin ja parisuhteeseen liittyviä haasteita. Haasteiden taustalla voi olla esimerkiksi fyysisiä toimintahäiriöitä tai tunne-elämään liittyviä vaikeuksia.