Facebook pixel

Tapio Väätäinen

Psykoterapeutti, Kajaani

Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Koulutus: Kouluttajapsykoterapeutti

Täydennyskoulutus: Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen lastenneuvolatyössä hankkeen kouluttajakoulutus,  Yksilöpsykoterapiakoulutus koulutetuille perheterapeuteille

Olen työskennellyt perheterapeuttina vuodesta 1995 lähtien lapsiperheiden parissa. Vuosien kuluessa asiakasryhmäni ovat laajentuneet lapsien ja lapsiperheiden psykoterapiatyön lisäksi nuoriin ja nuoriin aikuisiin. 2000 -luvun aikana olen enenevässä määrin tehnyt myös yksilöpsykoterapiaa aikuisten kanssa.

Tällä hetkellä työni koostuu yksilö- ja perheterapiatyöstä sekä kouluttajapsykoterapiakoulutukseni myötä entistä enemmän työnohjaamisesta sekä tulevien psykoterapeuttien kouluttamisesta Oulun Yliopistolla.

Työskentelyviitekehykseni on integratiivinen, jota voisi kuvata asiakkaan tarinan pohjalta syntyväksi yhteistyösuhteeksi, missä tärkeitä asioita ovat asiakkaan kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä asiakasta kunnioittava työskentelyilmapiiri.

 

Tällä hetkellä en ota uusia asiakkaita.

050 530 4936
tapio.vaatainen@koulutusavain.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.