Facebook pixel

Sanna
Björn

Psykoterapeutti ja psykologi, Joensuu

Sanna Björn, Psykoterapeutti, Joensuu

85 € / 45 min

Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti (Valvira, Kela).

Minulla on yli 15 vuoden työkokemus aikuispsykiatrian poliklinikalta, missä olen työskennellyt mm. mielialaongelmista, ahdistuksesta, jännittämisestä, neuropsykiatrisista oireista (add/adhd, autismikirjon häiriöt) ja erilaisista traumaattisista kokemuksista kärsivien asiakkaiden kanssa.

Psykoterapeuttinen viitekehykseni on kognitiivinen, mutta minulla on kokemusta ja koulutusta myös käyttäytymisterapeuttisista menetelmistä ja traumaterapian puolelta, joten pyrin soveltamaan ja yhdistelemään erilaisia työskentelytapoja asiakkaan tarpeista ja tilanteesta riippuen. Keskustelun rinnalla voidaan hyödyntää erilaisia tehtäviä ja harjoituksia (esim. mindfulness, altistusharjoitukset, skeema- ja moodityöskentely).

Psykoterapian toimivuuden kannalta pidän tärkeimpänä asiana luottamuksellista ja tasavertaista yhteistyösuhdetta. Se mahdollistaa turvallisen pysähtymisen itsetutkiskelun äärelle ja aktiivisen työskentelyn kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita.

Vapaita aikoja voi tiedustella sähköpostilla tai jättämällä soittopyynnön.

040 6691758
sanna.bjorn@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.