Facebook pixel

Mira
Tuomistola

Psykoterapeutti ja psykologi, Joensuu

Psykoterapia Mira Tuomistola Kuuleva

85 € / 45 min

Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti, (Valvira, Kela).

Olen työskennellyt pitkään (18 vuotta) erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian avohoidossa ennen Kuulevaan tuloa. Minulla on eniten kokemusta mielialahäiriöiden, kuten erilaisten masennustilojen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidosta. Omaan osaamista ja ymmärrystä myös esim. ahdistuneisuusoireista, erilaisista elämänkriiseistä ja trauma- ja dissosiaatio-oireista.

Terapiatyöskentelyssä pidän erittäin merkityksellisenä tasavertaista, toimivaa yhteistyösuhdetta ja yhdessä määriteltyjä tavoitteita kohti työskentelyä. Terapiassa käytettävät menetelmät muovautuvat yksilöllisesti kunkin asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Keskeisiin menetelmiini kuuluvat skeematerapia, pitkäaikaisen masennuksen CBASP-hoitomalli ja erilaiset muut kognitiivisen terapian menetelmät, tunnetyöskentelyn koen myös tärkeäksi.

Uusien asiakkaiden yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.

040 8235230
mira.tuomistola@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.