Facebook pixel

Ritva
Heikkinen

Psykoterapeutti (valmistun 7/2023) , Oulu

Psykoterapeutti Oulu

Etsitkö psykoterapeuttia Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan? Jos vastaus on kyllä, niin voit tiedustella minulta tutustumiskäyntiä sähköpostilla ritva.heikkinen@kuuleva.fi tai viestillä puh. 040 630 3873 . Kelan kuntoutuspsykoterapian tutustumiskäynti luonani maksaa 60€ / 45min.

Valmistun psykoterapeutiksi 7/2023.

Olen kognitiivinen lyhytterapeutti, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (AMK). Valmistun kognitiiviseksi psykoterapeutiksi Tampereen yliopistolta kesällä 2023. Minulla on kokemusta erityisesti ahdistuneisuushäiriöiden, masennuksen, uupumuksen, univaikeuksien, kriisi- ja muutostilanteiden, työelämän solmukohtien, riippuvuuksien ja tunnesäätelyn ongelmien hoidoista.

Olen vahvistanut osaamistani koko työuran ajan erilaisilla ihmissuhdetyöhön, mielenterveyteen ja johtamiseen liittyvillä täydennyskoulutuksilla. Työelämässä olen ollut 35 vuoden aikana sekä työntekijän, esimiehen että asiantuntijan rooleissa. Minulla on kokemusta työterveyspalveluista ja näkemystä myös liike-elämän erilaisista tehtävistä. Vapaa-aikana olen ollut mm. ystävätoiminnassa mukana. Kiitollisena voin todeta, että ihmisten rinnalla kulkeminen ja tukeminen on saanut olla työskentelyni ydintä koko työelämäni ajan.

Kognitiivinen psykoterapia kattaa monia lähestymistapoja ja työskentelymenetelmiä. Kognitiivisena terapeuttina olen ennakkoluuloton ja salliva. Pyrin empaattisesti etenemään kohti yhteisesti sovittua tavoitetta tutkivalla, tasavertaisella yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteella. Tavoitteet pyritään muotoilemaan selkeiksi, konkreettisiksi, kohtuullisiksi ja vähitellen saavutettaviksi.

Tutkivalla yhteistyösuhteella tarkoitan yhteistä aktiivista ongelmallisen kokemuksen ja siinä virinneiden ajatusten, tunteiden, toiminnan, toistuvien vuorovaikutuskuvioiden mm. mielen sisäisten prosessien tarkastelua. Esimerkiksi työskentelyn kohteena voi olla elämänhistoriassa syntyneiden ydinkipujen ymmärtäminen ja niiden helpottuminen.

Tasavertaisella vuorovaikutussuhteella tarkoitan, että asiakas on asiantuntija omasta tilanteestaan ja parhaiten pystyy kertomaan ja tuottamaan tietoa hoidon suuntaa varten. Terapeuttina pyrin asiakkaan rinnalla koulutukseni pohjalta jäsentämään ja työstämään asiakkaan tilannetta kohti yhteisesti määriteltyä tavoitetta ja löytämään toimivia keinoja vaikeuksien kanssa selviytymiseen. Pääpaino on hoidollisessa vuorovaikutuksessa, mutta voidaan käyttää myös mm. mielikuva- ja rooliharjoituksia sekä tarvittaessa vastaanottotilan ulkopuolella tapahtuvia altistusharjoituksia.

Erikoistumiskoulutus syksy 2023: EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing -koulutus, joka on vaikuttava lähestymistapa psyykkisten traumojen hoidossa.

Olen kiinnostunut kuulemaan tilanteestasi ja muutostoiveistasi. Pidän tärkeänä, että voit kokea tulleesi kuulluksi. Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan voin ottaa asiakkaita heinäkuusta 2023 lukien ja voit hakeutua jo nyt tutustumiskäynnille.

Vapaita aikoja tutustumiskäyntiin voit tiedustella sähköpostilla: ritva.heikkinen@kuuleva.fi tai viestillä puh. 040 630 3873, mikäli sähköisestä ajanvarauksesta ei löydy sopivia vapaita aikoja.

Hinnasto:

Tutustumiskäynti Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten: 60 €/45 minuuttia

Yksilöpsykoterapiakäynti (Kela): 95 €/ 45 minuuttia (omavastuuosuus 37,40 €)

Itse maksavana yksilöpsykoterapiakäynti: 90 €/ 45 minuuttia

Palvelumaksu 11,50 €/käynti (sisältää toimisto- ja kanta-maksun)

040 630 3873
ritva.heikkinen@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.