Facebook pixel

Salla
Kujansivu

Psykoterapeutti, Tampere

Psykoterapeutti, Tampere

95 € / 45 min.

Psykoterapeuttina minulle on hyvin tärkeää jokaisen asiakkaan yksilöllinen, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen. Terapiamenetelmät muovautuvat aina yksilöllisesti asiakkaan tilanteen, tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Työotteeni on integratiivinen (avoimuus ja joustavuus suhteessa eri psykoterapiateorioihin ja työtapoihin, vapaus koulukuntaisesta ajattelusta). Käytän työskentelyssäni ratkaisu-ja voimavarakeskeisiä menetelmiä, kehollisia ja luovia menetelmiä sekä hyväksymis-ja omistautumisterapeuttisia ja skeematerapeuttisia metodeja. Koen tärkeäksi kehollisten menetelmien yhdistämisen kognitiivisen ja emotionaalisen tason työskentelyyn. Sensomotorisen psykoterapian menetelmillä voidaan vahvistaa kehotietoisuutta sekä kehollisia itsesäätelytaitoja.

Olen myös seksuaaliterapeutti ja käsittelen asiakkaiden kanssa tarvittaessa myös monenlaisia seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Seksuaaliterapiaan on mahdollista hakeutua yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.  Pariskuntien kanssa käsittelen myös muita parisuhteeseen liittyviä haasteita. Minulla on pitkäaikainen kokemus riippuvuuksien hoidosta A-klinikkasäätiön palveluksessa (erityisesti päihde-ja peliriippuvuus, myös seksiriippuvuus).

Terapiaprosessi on ikään kuin yhteinen tutkimusmatka, jolla terapeutti kulkee asiakkaan rinnalla, kannatellen ja tukien, hyväksyen, toivoa ja turvaa luoden, valoa näyttäen. Voit tulla vastaanotolleni omana itsenäsi, ilman tarvetta suorittaa terapiaa. Jokaisessa ihmisessä on vahvuuksia, voimaa ja kauneutta.

Voit tulla vastaanotolleni kelan kuntoutuspsykoterapiaan tai itsemaksavana asiakkaana.

Vapaita aikoja voi tiedustella sähköpostitse tai varata ajan sähköisestä ajanvarauksesta.

Psykoterapiasuuntaus: Ratkaisukeskeinen

Lisäkoulutukset: Seksuaaliterapeutti, Sensomotorinen psykoterapia taso I (kehopsykoterapeuttinen, traumaorientoitunut menetelmä), Visuaalinen taideterapia, Päihdeterapia/päihdehoito, Hyväksymis-ja omistautumisterapian ja skeematerapian menetelmäkoulutukset, Tietoisuustaidot/ Mindfulness -ohjaaja

 

Kuuleva blogit 0401972895
Kuuleva blogit salla.kujansivu@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.