Facebook pixel

Seija
Kojola

Psykoterapeutti, Helsinki Malmi

Psykoterapia

85 € / 45 min yksilöterapia, 170 € / 90 min pari- ja perheterapia, 120 € / 60 min pari-ja perheterapia, 90 € / 45 min vanhempien ohjaus

Terapeuttina olen kuunteleva, läsnäoleva ja hienovaraisella arvostuksella koettuun elämäntarinaasi suhtautuva. Terapiatapaamisen turvallisessa ja myötäelävässä sekä jaettua ymmärrystä etsivässä vuoropuhelussa mahdollistuu sinun ja teidän kysymyksien, haasteiden ja kipukohtien yhteinen kohtaaminen ja työstäminen, jolloin aiemmin elettyyn ja koettuun voi havahtua löytämään toisia, uudenlaisia avaimia ja näkökulmia. 

Elämän luonteeseen olla alati liikkeessä, kasvaa ja kehittyä on sisään rakentunut kaivatun muutoksen ja toivon itu, joka luontevasti herättelee kasvuun ja myös edesauttaa askeltamista kohti kaivattua muutosta. Tässä olen rinnalla, yhdessä työstämässä ja tukemassa sekä rohkaisemassa. 

Olen noin 30 vuoden ajan työskennellyt lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa lastensuojelussa, lastenpsykiatriassa ja perheneuvolassa, myös monikulttuurisuuteen liittyvissä tehtäväsisällöissä. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on ollut kiinteä osa työhistoriaani. Viimeaikoina olen enimmäkseen ollut pariterapian äärellä.  

Itselle luontevia pari- ja perhepsykoterapeuttisia lähestymistapoja ovat luovan systeemiset, psykodynaamiset, reflektiiviset ja narratiiviset ja ratkaisukeskeiset menetelmät ja näkökulmat. Viimeisimpänä tuttavuutena on tunnekeskeinen, kiintymyssuhdeperustainen pariterapia. Terapeuttina käytän eri terapiasuuntauksia yhdistäen eli integroiden lähestymistapoja.

Vastaanotto mahdollinen sekä lähi- että etätapaamisena

Olen pari- ja perheterapeutti (Valviran hyväksymä psykoterapeutti 2005) ja sosiaalityöntekijä (YTM).   

Voit olla minuun yhteydessä sähköpostitse.

 

seija.kojola@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.