Facebook pixel

Hasse
Stigzelius

Psykoterapeutti, Joensuu

Psykoterapia Kuopio Hasse Stigzelius Kuuleva

85 € / 45 min

Olen hahmoterapeutti (Valvira, Kela). Teen myös pariterapiaa. Olen hankkinut lisäkoulutusta kiintymyssuhteen tukemiseen. Olen hyväksytty TRE -stressinpurkuliikkeiden ohjaaja. Opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi.

Hahmoterapian perusta on tasavertainen dialogi. Keskustelun lisäksi hahmoterapiassa tehdään erilaisia luovia ja toiminnallisia kokeiluja, jotka terapiassa kävijä valitsee tai keksii itse. Kohtaamisessamme on läsnä kaikki, mitä tapahtuu muualla elämässämme. Siksi keskitymme olemaan tässä ja nyt, tiedostamaan tunteita ja kehollisuutta, joiden kokemista voimme myös harjoitella ja vahvistaa. Autan kävijää tuntemaan olonsa turvalliseksi, ettei hän jää kokemuksiensa kanssa tyhjän päälle.

Aloitin vastaanottoni 2007 hahmoterapeuttikoulutukseni aikana. 2011 valmistuin hahmopsykoterapeutiksi GIS – Internationalista Tanskassa. Hahmoterapiakoulutuksessa perehdyin myös pariterapiaan, työnohjaukseen, psykodraamaan sekä hengitys- ja kehollisiin menetelmiin kuten TRE. Monikulttuurisuus- ja adoptioasioissa olen kokemusasiantuntija. Lisäksi lähestymistapaani vaikuttavat kokemukseni vuorovaikutteisesta kiintymyssuhdeterapiasta (DDP) ja Perhekonstellaatiosta.

Kävijät ovat saaneet apua erilaisiin haasteisiin: masennus, bipolaarisuus, aggressio, miesten kokema väkivalta, pakko-oireet, dissosiaatio, addiktio, paniikkihäiriö, itsemurha-ajatukset, ero, kiintymyssuhde, seksuaalinen identiteetti, kiusaaminen, sosiaalinen jännitys. Olen myös ohjannut erilaisia terapiaryhmiä ja työyhteisön kehittämisprojektia sekä valmentanut esimiehiä.

Tervetuloa yksin tai läheisen kanssa.

Vapaita aikoja on vielä yksilö- ja pariterapiaan sekä TRE-ohjaukseen.

Aikoja voit tiedustella sähköpostitse ja puhelimitse.

Verkkosivu: tuntuhahmoterapia.wordpress.com

WhatsApp: Tuntu-hahmoterapia

0400 433 334
hasse.stigzelius@kuuleva.fi

Seuraavat vapaat ajat

Hae vapaita aikoja

Valitse hoitomuoto
ja vapaa päivä kalenterista.